...

De rechtstreekse vergelijking toont een significante hogere mortaliteit (p<0,001) bij patiënten met kanker (OR, 2,87; 95% CI, 2,14-3,85). Deze wordt bovendien beïnvloed door leeftijd en geslacht. Na multivariate analyse, weerhoudt men bij patiënten met kanker, die 65 jaar zijn of ouder een OR van 5,96 (95% CI, 4,71-7,54). Ook mannen vertonen een significant hogere mortaliteit (OR, 2,15; 95% CI, 1,73-2,67) terwijl ras geen rol blijkt te spelen (OR, 0,97; 95% CI, 0,77-1,23). Comorbide aandoeningen (levercirrose, chronische nieraandoeningen, chronisch obstructief longlijden, coronaire atherosclerose, diabetes en hypertensie) zijn risicofactoren bij een directe vergelijking. Nochtans blijken na multivariate analyse vooral chronische nieraandoeningen (OR, 3,84; 95% CI, 2,98-4,93) en obesitas (OR, 1,3; 95% CI, 1,03-1,63) een belangrijke rol te spelen, terwijl hypertensie zelfs het risico op overlijden lijkt te doen afnemen (OR, 0,60; 95% CI, 0,47-0,78). Na multivariate analyse constateert men dat, van de vitale tekens bij opname, vooral hypotensie, tachycardie en hypoxie het risico op overlijden doen toenemen bij patiënten met kanker. Ook leukopenie, neutropenie, anemie en vooral lymfopenie, trombocytopenie, verhoogd creatinine, lactaatacidose, en verhoogd procalcitonine op het ogenblik van opname blijken risicofactoren te zijn voor mortaliteit bij patiënten met gekende kanker.De kankerbehandeling leidde eveneens tot een significante verhoging van de mortaliteit (p=0,006), ook na multivariate analyse (OR, 2,34; 95% CI, 1,08-5,08). Een hematologische kwaadaardige aandoening veroorzaakte een hogere mortaliteit dan een oncologische aandiening (31,1% tegenover 18,7%; P < 0,001). Patiënten met een recente diagnose van kanker (<1 jaar terug) vertoonden meer kans op overlijden dan deze met een reeds eerder (10-15 jaar) gekende kanker (32,8 % tegenover 12 %). Ook roken was een significant negatieve factor: 33,8% van de patiënten met een voorgeschiedenis van roken overleden, terwijl dit slechts het geval was bij 10,9% van de patiënten die nooit gerookt hadden.Ook de ECOG-status (Eastern Cooperative Oncology Group) was geassocieerd met het risico op overlijden. Patiënten met een ECOG-status van 0 vertoonden een overlijdensrisico van 3,6%, bij deze met een ECOG-status van 1 was dit 13,0%, bij een ECOG-status van 2 was dit 27,6%, bij een ECOG-status van 3 was dit 37,3%, en bij een ECOG-status van 4 liep dit op tot 52,6%.Lunski, M. J., Burton, J., Tawagi, K. et all: Multivariate Mortality Analyses in COVID-19: Comparing Patients With Cancer and Patients Without Cancer in Louisiana. Cancer 2020; 0: 1-9. DOI: 10.1002/cncr.33243.