...

Risicofactoren zijn een gevorderde kanker, chronische nierinsufficiëntie, diabetes en concomitante toediening van diuretica, angiotensineconverterendenzymremmers of angiotensine II-receptorantagonisten.De Canadese vorsers hebben voor hun cohortonderzoek de gegevens doorgenomen van alle patiënten bij wie tussen 2007 en 2014 een systemische behandeling met chemotherapie of gerichte geneesmiddelen was gestart wegens een nieuw gediagnosticeerde kanker. Het primaire eindpunt was ziekenhuisopname wegens AKI of acute dialyse.10.880 van 163.071 patiënten bij wie een systemische behandeling was gestart, hebben AKI ontwikkeld. De incidentie van AKI was 27 per 1.000 patiëntjaren. In het totaal heeft 9,3% van de patiënten AKI ontwikkeld. Factoren die correleerden met de hoogste frequentie van AKI over een periode van vijf jaar, waren een multipel myeloom (26,0%), blaaskanker (19,0%) en leukemie (15,4%). Bij multivariate analyse correleerden een gevorderd kankerstadium (gecorrigeerde risicoverhouding [aHR] = 1,41, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,28-1,54), chronische nierinsufficiëntie (aHR = 1,80, 95% BI = 1,671,93) en diabetes (aHR = 1,43, 95% BI = 1,37-1,50) met een hoger risico op AKI. De jaarlijkse incidentie van AKI is gestegen van 18 per 1.000 patiëntjaren in 2007 tot 52 per 1.000 patiëntjaren in 2014. Bij de patiënten ≥ 66 jaar die recht hadden op de Canadese ziekteverzekering, correleerden het gebruik van diuretica (aHR = 1,20, 95% BI = 1,14-1,28) en een behandeling met angiotensineconverterendenzymremmers/angiotensine II-receptorantagonisten (aHR = 1,30, 95% BI = 1,23-1,38) met een hoger risico op AKI. Het risico op AKI was hoger tijdens de eerste 90 dagen na de systemische behandeling dan > 90 dagen (HR = 2,34, 95% BI = 2,24-2,45).Kitchlu A et al. Acute Kidney Injury in Patients Receiving Systemic Treatment for Cancer: A Population-Based Cohort Study JNCI: Journal of the National Cancer Institute, djy167. https://doi.org/10.1093/jnci/djy167; https://academic.oup.com/jnci/advance-article; abstract/doi/10.1093/jnci/djy167/5181304?redirectedFrom=fulltext