...

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd van 19 studies (geselecteerd na analyse van 3.527 referenties) met in het totaal > 266.431 deelnemers. De gestandaardiseerde incidentieverhouding van melanoom in vergelijking met de algemene bevolking was 2,21 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 1,76-2,77; p < 0,001; gebaseerd op 14 studies) bij piloten en cabinepersoneel, 2,22 (95% BI: 1,67-2,93; p=0,001; 12 studies) bij piloten en 2,09 (95% BI:1,67-2,62; p=0,45; 2 studies) bij cabinepersoneel. De gestandaardiseerde sterfteverhouding was 1,42 (95% BI: 0,89-2,26;p=0,002; zes studies) bij piloten en cabinepersoneel, 1,83 (95% BI:1,27-2,63; p=0,33; vier studies) bij piloten en 0,90 (95% BI:0,80-1,01; p = 0,97; twee studies) bij cabinepersoneel.