...

Bij gebrek aan gegevens over de optimale timing van screening op colorectale kanker hebben de auteurs een retrospectieve studie uitgevoerd om de frequentie van en de sterfte aan colorectale kanker op lange termijn te evalueren na een negatieve colonoscopie in vergelijking met geen screening. De studie werd tussen 1 januari 1998 en 31 december 2015 uitgevoerd bij 1.251.318 patiënten die in aanmerking kwamen voor screening en een gemiddeld risico liepen (leeftijd 50-75 jaar). De frequentie van en de sterfte aan colorectale kanker waren lager bij de mensen met een negatieve colonoscopie dan bij de mensen bij wie geen screeningonderzoek was uitgevoerd. Hoewel het aantal deelnemers over verloop van jaren daalde, was de frequentie van colorectale kanker tien jaar na een negatieve colonoscopie 46% lager (hazard ratio 0,54, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,31-0,94) en was de sterfte aan colorectale kanker 88% lager (HR = 0,12; 95% BI = 0,02-0,82).Lee JK et al. Long-term Risk of Colorectal Cancer and Related Deaths After a Colonoscopy With Normal Findings. JAMA Intern Med. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 17 december 2018. doi:10.1001/jamainternmed.2018.5565. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2718339?resultClick=1