...

In die dubbelblinde studie werden 313 patiënten met een tot de lever beperkt hepatocellulair carcinoom in 20 centra in het Verenigd Koninkrijk tussen november 2010 en december 2015 gerandomiseerd naar transarteriële chemo-embolisatie met radioactief geladen bolletjes (TACE) plus sorafenib 400 mg tweemaal per dag (n = 157) of een placebo (n = 56). Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen.Na een mediane follow-up van 620 dagen bedroeg de mediane progressievrije overleving 238 dagen in de sorafenibgroep en 235 in de placebogroep (HR = 0,99, p = 0,94). De mediane totale overleving was respectievelijk 631 en 598 dagen (HR = 0,91, p = 0,57). Het totale responspercentage was respectievelijk 36% en 31% bij evaluatie volgens de RECIST v1.1-criteria en respectievelijk 54% en 52% bij evaluatie volgens de gewijzigde RECIST-criteria. Gezien die bevindingen van de tussentijdse analyse uitgevoerd in juli 2015 werd de studie voortijdig stopgezet.Meyer T et al. Sorafenib in combination with transarterial chemoembolisation in patients with unresectable hepatocellular carcinoma (TACE 2): a randomised placebo-controlled, double-blind, phase 3 trial. The Lancet Gastoenterology & hepatology 2017, 2: 565-575. http://dx.doi.org/10.1016/S2468-1253(17)30156-5. http://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30156-5/fulltext