...

In deze retrospectieve analyse van een prospectieve studie werden gedurende tien jaar 746 patiënten gevolgd met borstkanker en positieve lymfeklieren. Deze patiënten werden in een fase 3-studie behandeld met ofwel anthracycline chemotherapie (fluorouracil, doxorubicine, en cyclofosfamide), ofwel anthracycline - taxane chemotherapie (docetaxel, doxorubicine, en cyclofosfamide). Adjuvante radiotherapie (median dose 50 Gy) werd toegediend bij 559 (75%) patiënten.Gedurende deze 10-jarige periode werden hartinfarcten waargenomen bij drie radiotherapiepatiënten (0,5%) tegenover zes bij niet-radiotherapiepatiënten (3%) (p = 0,01). Hartfalen ontstond bij 15 radiotherapiepatiënten (2,7%) tegenover drie bij niet-radiotherapiepatiënten (1,6%) (p = 0,6). 35 radiotherapiepatiënten (18%) vertoonden een vermindering van de linkerventrikelejectiefractie met > 20% in vergelijking met de basiswaarde, tegenover zeven niet-radiotherapiepatiënten (10%) (p = 0,1). Ritmestoornissen kwamen frequenter voor bij radiotherapiepatiënten (3,2%) tegenover niet-radiotherapiepatiënten (0%) (p = 0,01).De univariabele en multivariabele analyse bevestigde dat hartfalen niet significant geassocieerd is met radiotherapie en toonde aan dat hartinfarct negatief geassocieerd is met radiotherapie.Peter Wu, S. et al.: Effect of Breast Irradiation on Cardiac Disease in Women Enrolled in BCIRG-001 at 10-Year Follow-Up .Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 99, No. 3, pp. 541-548, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.06.018.