...

Deze dubbelblinde studie werd uitgevoerd bij 341 kankerpatiënten die veel last hadden van vermoeidheid. 171 patiënten kregen 2000 mg Panax quinquefolius (wisconsinginseng) tweemaal per dag en 170 een placebo gedurende 8 weken. Na 4 weken was de vermoeidheidsscore met gemiddeld 14,4 punten verbeterd in de ginsenggroep (147 evalueerbare patiënten) en met 8,2 punten in de placebogroep (153 evalueerbare patiënten) in vergelijking met het begin van de studie (p = 0,07). Na 8 weken was dat respectievelijk 20 punten (138 evalueerbare patiënten) en 10,3 punten (133 evalueerbare patiënten) (p = 0,003). Bij de patiënten die een behandeling voor kanker kregen, verbeterde ginseng de vermoeidheid na 4 weken (p = 0,02) en 8 weken (p = 0,01) significant. Er werden geen bijwerkingen waargenomen.