...

Platinum-etoposide alleen (etoposide 80-100 mg/m² op dag 1-3 van elke cyclus in combinatie met ofwel carboplatine, ofwel cisplatine om de drie weken tot een totaal van vier cycli) werd toegediend aan 269 patiënten en platinum-etoposide in combinatie met durvalumab (durvalumab 1.500 mg eveneens om de drie weken gedurende vier cycli en vervolgens een onderhoudsbehandeling van durvalumab 1.500 mg om de vier weken) aan 268 patiënten. De mediane follow-up bedroeg 14,2 maanden (IQR 11,7-17,0). Men noteerde 155 (58%) overlijdens in de groep met durvalumab plus platinum-etoposide en 181 (67 %) in de groep met platinum-etoposide. De algemene overleving van de groep die durvalumab plus platinum-etoposide kreeg, overtrof op significante wijze deze van de groep die enkel platinum-etoposide kreeg met een hazard ratio van 0,73 (95% CI 0,59-0,91; p=0,0047). De mediane algemene overleving bedroeg 13,0 maanden (95% CI 11,5-14,8) in de groep die durvalumab plus platinum-etoposide kreeg tegenover 10,3 maanden (9,3-11,2) in de groep die enkel platinum-etoposide kreeg met nog 34% (26,9-41,0) tegenover 25% (18,4-31,6) van de patiënten in leven na 18 maanden. De progressievrije overleving was eveneens beter in de groep die durvalumab plus platinum-etoposide kreeg met een hazard ratio van 0,78 (95% CI 0,65-0,94). De mediane progressievrije overleving bedroeg 5,1 maanden (95% CI 4,7-6,2) in de groep die durvalumab plus platinum-etoposide kreeg tegenover 5,4 maanden (4,8-6,2) in de groep met platinum-etoposide; de 6-maand progressievrije overleving bedroeg 45% (39,3-51,3) tegenover 46% (39,3-51,7); en de 12-maand progressievrije overleving bedroeg 18% (13,1-22,5) tegenover 5% (2,4-8,0). Een objectieve respons werd significant frequenter bekomen in de groep met durvalumab plus platinum-etoposide met 213 (79 %) van de 268 patiënten in vergelijking met 189 (70%) van de 269 patiënten in de platinum-etoposide groep (odds ratio 1,64 [95 % CI 1,11-2,44]). Graad 3- of 4-bijwerkingen van eender welke oorzaak werden genoteerd bij 163 (62%) van de 265 behandelde patiënten in de groep die durvalumab plus platinum-etoposide kreeg en 166 (62%) van de 266 in de platinum-etoposide groep. Deze bijwerkingen hadden een onderbreken van de behandeling tot gevolg bij 25 (9%) patiënten in elke groep en waren een doodsoorzaak bij 13 (5%) en 15 (6%) patiënten.Paz-Ares, L., Dvorkin, M., Chen, Y. et all: Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet 2019; 394: 1929-39. Published Online October 4, 2019. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(19)32222-6