...

Tussen 29 februari en 9 juli 2012 werden 727 patiënten gerekruteerd en gerandomiseerd naar ipilimumab 10 mg/kg (365 patiënten, 364 behandeld) of ipilimumab 3 mg/kg (362 patiënten, allen behandeld).De mediane follow-up was 14,5 maanden bij de patiënten in de ipilimumab 10 mg/kg-groep en 11,2 maanden bij de patiënten in de ipilimumab 3 mg/kg-groep. De mediane totale overleving was 15,7 maanden (95% BI 11,6-17,8) in de ipilimumab 10 mg/kg-groep en 11,5 maanden (95% BI 9,9-13,3) in de ipilimumab 3 mg/kg-groep (HR 0,84, 95% BI: 0,70-0 ,99; p = 0,04).Graad 3/4-bijwerkingen van de behandeling waren diarree (37 [10%] van de 364 patiënten in de ipilimumab 10 mg/kg-groep en 21 [6%] van de 362 patiënten in de ipilimumab 3 mg/kg-groep), colitis (19 [5%] vs. negen [2%]), een verhoogd alanineaminotransferasegehalte (12 [3%] vs. twee [1%]) en hypofysitis (tien [3%] vs. zeven [2%]). Ernstige bijwerkingen van de behandeling werden gemeld bij 133 (37%) patiënten in de ipilimumab 10 mg/kg-groep en bij 66 (18%) patiënten in de ipilimumab 3 mg/kg-groep. Respectievelijk veertien (1%) en twee patiënten (< 1%) zijn gestorven aan bijwerkingen van de behandeling.Ascierto PA et al. Ipilimumab 10 mg/kg versus ipilimumab 3 mg/kg in patients with unresectable or metastatic melanoma: a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncology (2017). Online gepubliceerd voor de papieren versie op 27 maart 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30231-0http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30231-0/fulltext