...

De studie werd uitgevoerd bij 4.957 patiënten uit een register van patiënten bij wie tussen 1999 en 2013 een diagnose van multipel myeloom was gesteld en van wie er 2.294 statines hebben gekregen. Gebruik van een statine werd gedefinieerd als een voorschrift voor een statine minder dan drie maanden voor de diagnose van multipel myeloom werd gesteld, of onverschillig wanneer daarna. De mediane follow-up bij de statinegebruikers was 34 maanden en bij de niet-gebruikers 26 maanden. Er werd ook een specifieke cohorte gevormd van 3.284 patiënten die waren gestorven aan een multipel myeloom, van wie er 1.415 statines gebruikten. De mediane follow-up bij de statinegebruikers en de niet-gebruikers in die cohorte was respectievelijk 38 en 24 maanden. De analyse werd gecorrigeerd voor factoren die een prognostische waarde hebben bij een multipel myeloom, de body mass index, de leeftijd, het ras, de Charlson-comorbiditeitsindex, het jaar van de diagnose, het hemoglobinegehalte, de creatinineklaring, het albuminegehalte in het bloed en de behandeling van het multipel myeloom. De mediane totale overleving was 39,5 maanden bij de statinegebruikers en 27 maanden bij de niet-gebruikers. De gecorrigeerde risicoverhouding (HR) van overlijden ongeacht de oorzaak was 0,79 (p < 0,001). De gecorrigeerde HR van overlijden als gevolg van het multipel myeloom was 0,76 (p < 0,001).Het gebruik van statines correleerde ook met een lager risico op skeletaantasting (gecorrigeerde HR = 0,69, p < 0,001).Sanfilippo KM et al. Statins Are Associated With Reduced Mortality in Multiple Myeloma JCO.Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 september 2016, doi: 10.1200/JCO.2016.68.3482