...

De vorsers hebben 216.115 patiënten die aan drie studies hadden deelgenomen, prospectief gedurende meer dan 20 jaar gevolgd. De correlatie tussen familiaire voorgeschiedenis van melanoom en optreden van melanoom, een spinocellulair of basocellulair huidcarcinoom werd geraamd door middel van 'Cox proportional hazards regression' met correctie voor bekende risicofactoren voor huidkanker. Mensen met een eerstegraadsverwante met melanoom liepen 74% meer kans om een melanoom te ontwikkelen (hazard ratio 1,74, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,45-2,09), 22% meer kans op een spinocellulair carcinoom (HR = 1,22, 95% BI = 1,0-1,40) en 27% meer kans op een basocellulair carcinoom van de huid (HR = 1,27, 95% BI = 1,12-1,44). Familiale antecedenten van melanoom correleerden met een hoger risico van melanoom en spinocellulair carcinoom op de extremiteiten bij vrouwen en met een hoger risico op melanoom van de romp bij mannen en vrouwen.Wei EX et al. Having a first-degree relative with melanoma increases lifetime risk of melanoma, squamous cell carcinoma, and basal cell carcinoma. Journal of the American Academy of Dermatology . August 2019 Volume 81, Issue 2, Pagina 489-499 .https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.04.044; https://www.jaad.org/article/S0190-9622(19)30639-5/fulltext