...

Preoperatief werden 534 patiënten met een distaal gelokaliseerd (tot 12 cm van de anale marge) rectumcarcinoom cT2N0-2M0, cT3N0-2M0 gerandomiseerd om naast de preoperatieve capecitabinegebaseerde radiochemotherapie, ofwel behandeld te worden met een extra boost radiotherapie (280 patiënten = RT-groep: bijkomende boost ter hoogte van de bulky regio (45 Gy/1,8 Gy/dag, 5 sessies/week ter hoogte van de pelvis, +10 Gy aan 1 Gy tweemaal/week ter hoogte van de bulky regio) plus capecitabine (1.650 mg/mq/dag), ofwel adjuvante chemotherapie onder vorm van oxaliplatine (254 patiënten = O-groep: 45 Gy ter hoogte van de pelvis + 5,4 Gy/1,8 Gy/dag, 5 sessies/week ter hoogte van de bulky regio plus capecitabine (1.300 mg/mq/dag) en oxaliplatine (130 mg/mq op dag 1,19 en 38). De chirurgie werd uitgevoerd zeven tot negen weken na de radiochemotherapie en was curatief bij 98,5% van de patiënten (99% en 98% respectievelijk in de RT- en de O-groep; p = 0,175). Alhoewel er geen verschil was wat betreft de algemene tumorregressiegraad voor beide groepen (p = 0.102), bemerkte men toch een significant hogere tumorregressiegraad 1 + 2 in de RT-groep in vergelijking met de O-groep (61,7% versus 52,3%; p = 0,039). Op gebied van pathologische volledige respons was er geen significant verschil (RT: 24,4% en O:23,8%). Met een mediane follow up van 5,62 jaar was er evenmin een significant verschil wat betreft de ziektevrije vijfjaarsoverleving: 74,7% (RT) en 73,8% (O) (p = 0,444) en de algemene vijfjaarsoverleving 80,4% (RT) en 85,5% (O) (p = 0,155).Een significant hogere toxiciteit werd genoteerd in de O-groep wat betreft hematologische parameters (p = 0,01): hemoglobine (alle graden: O 24,1% versus RT 15%; graad 3: O 1,3% versus RT 0%; p = 0,04); bloedplaatjes (alle graden: O 18,2% versus RT 8,7%; Graad 3: O 1,7% versus RT 0%; p = 0,011). Ook de neurologische toxiciteit (alle graden: O 21,7% versus RT 1,7%; graad 3: O 0,5% versus RT 0%; p < 0,001) en gastro-intestinale bijwerkingen (alle graden O 16,9% versus RT 10,2%; Graad 3: O 0,9 % versus RT 0,4%; p = 0,054) waren meer uitgesproken in de O-groep.Hoewel er geen verschillen zijn wat de klinische resultaten betreft dient een extra preoperatieve boost radiotherapie in overweging genomen te worden omwille van een betere tumorregressiegraad 1 + 2 en minder bijwerkingen. Valentini, V., Gambacorta, M.A., Cellini, F. et all: The INTERACT Trial: Long-term results of a randomised trial on preoperative capecitabine-based radiochemotherapy intensified by concomitant boost or oxaliplatin, for cT2 (distal)-cT3 rectal cancer. Radiotherapy and Oncology 134 (2019) 110-118. Received 11 September 2018. Accepted 30 November 2018. https://doi.org/10.1016/j.radonc.2018.11.023.