...

Bij een mediane follow-up van 48,8 maanden bedroeg de mediane algemene overleving voor COMBO450 33,6 maanden (95% CI, 24,4-39,2), voor ENCO300 23,5 maanden (95% CI, 19,6-33,6) en voor VEM 16,9 maanden (95% CI, 14,0-4,5). Bijgevolg verminderde, in vergelijking met VEM, COMBO450 het risico op overlijden met 39% (HR 0,61; 95% CI, 0,48-0,79). Intermediaire analyses tonen bovendien een betere algemene overleving voor COMBO450 na zowel 1, 2 als 3 jaar. Na 3 jaar bedroeg de algemene overleving 47% voor COMBO450, 41% voor ENCO300 en 31% voor VEM.Bij het beëindigen van de studie waren 350 van de 577 patiënten (61%) overleden. De mediane progressievrije overleving bedroeg 14,9 maanden (95% CI, 11,0-20,2) voor COMBO450, 9,6 maanden (95% CI, 7,4-14,8) voor ENCO300 en 7,3 maanden (95% CI, 5,6-7,9) voor VEM. De progressievrije overleving was bijgevolg opmerkelijk langer voor COMBO450 in vergelijking met VEM (HR 0,51; 95% CI, 0,39-0,67). Intermediaire analyses tonen bovendien een betere progressievrije overleving voor COMBO450 na zowel 1, 2 als 3 jaar. Na 3 jaar bedroeg de progressievrije overleving 29% voor COMBO450, 25% voor ENCO300 en 14% voor VEM. De algemene respons ratio was eveneens hoger voor COMBO450 dan voor VEM en bedroeg 64% (95% CI, 56-70) van de 192 patiënten in de COMBO450-groep, 52% (95% CI, 44-59) van de 194 patiënten in de ENCO300-groep en 41% (95% CI, 34-48) van de 191 patiënten in de VEM-groep. De bijwerkingen waren vergelijkbaar voor alle groepen: men noteerde graad 3- tot 4- bijwerkingen bij 68%, 68% en 66% van de patiënten in respectievelijk de COMBO450-, ENCO300- en VEM-groepen. Deze nevenwerkingen waren reden tot onderbreken van de behandeling bij 16%, 15%, 17% en dosisvermindering bij 55%, 71% en 62% voor respectievelijk COMBO450, ENCO300 en VEM. Overlijdens te wijten aan de behandeling werden genoteerd bij respectievelijk 13%, 8% en 11% van de patiënten voor COMBO450, ENCO300 en VEM. Ascierto, P.A., Dummer, R., Gogas, H.J. et al: Update on tolerability and overall survival in COLUMBUS: landmark analysis of a randomised phase 3 trial of encorafenib plus binimetinib vs vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF V600emutant melanoma. European Journal of Cancer 126 (2020) 33 - 44. Received 16 November 2019. Accepted 20 November 2019. Available online 2 January 2020. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2019.11.016.