...

De studie ondersteunt de goedkeuring van abirateronacetaat en prednison in die indicatie. (Bij de tussentijdse analyse was al aangetoond dat de progressievrije overleving en de totale overleving beter waren met de combinatietherapie.)De LATITUDE-studie is een dubbelblinde fase III-studie die werd uitgevoerd bij 1.199 patiënten in 235 centra in 34 landen. De patiënten werden gerandomiseerd naar abirateronacetaat (1.000 mg eenmaal per dag) plus prednison (5 mg 1x/d) en een androgeendeprivatietherapie (n = 597) of een placebo plus ADT (n = 602). Na de eerste tussentijdse analyse werd het protocol gewijzigd (februari 2017), werd het dubbelblinde karakter van de studie opgeheven en mochten de patiënten van de placebogroep overschakelen op de combinatie abirateronacetaat, prednison en ADT in een open studie.De gegevens werden geanalyseerd in augustus 2018. De mediane follow-up bedroeg 51,8 maanden. Bij de laatste analyse waren 72 patiënten van de placebogroep overgeschakeld op de combinatietherapie (abirateronacetaat, prednison en ADT). De sterfte bedroeg 46% in de abirateronacetaatgroep en 57% in de placebogroep. De mediane totale overleving was 53,3 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval = 48,2 maanden - niet bereikt) tegen 36,5 maanden (95% BI = 33,5-40,0 maanden) (relatief risico 0,66, p < 0,0001). Abirateronacetaat plus prednison verbeterde de totale overleving in de meeste onderzochte subgroepen behalve bij de patiënten met een ECOG-status van 2 en patiënten met een gleasonscore lager dan 8. Net zoals bij de tussentijdse analyse waren de tijd tot verergering van de pijn, de tijd tot optreden van skeletsymptomen, de tijd tot starten van chemotherapie, de tijd tot een latere behandeling voor prostaatkanker en de tijd tot stijging van het PSA-gehalte beter met abirateronacetaat.De frequentste graad 3- en graad 4-bijwerkingen waren hypertensie (21% in de abirateronacetaatgroep, 10% in de placebogroep en 4% bij de 72 patiënten die waren overgeschakeld van de placebogroep naar abirateronacetaat plus prednison) en hypokaliëmie (respectievelijk 12%, 2% en 3%). Ernstige bijwerkingen zijn opgetreden bij respectievelijk 32%, 25% en 6% van de patiënten. Drie patiënten (< 1%) zijn overleden in de abirateronacetaatgroep (geperforeerd maagulcus, plotselinge dood en cerebrovasculair accident, drie in de placebogroep (plotselinge dood, CVA en pneumonie) en geen enkele van de patiënten van de placebogroep die waren overgeschakeld op de combinatietherapie.Fizari K et al Abiraterone acetate plus prednisone in patients with newly diagnosed high-risk metastatic castration-sensitive prostate cancer (LATITUDE): final overall survival analysis of a randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet Oncology: 20; 5: 686-700,2019. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30082-8/fulltext