...

Het effect van screening voor ovariumkanker met CA-125 plus transvaginale echografie op de mortaliteit, blijft onduidelijk. Saundra Buys (University of Utah Health Sciences Center, Salt Lake City, VS) en collega's bestudeerden dit effect in de Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial. In totaal werden 78.216 vrouwen tussen 55 en 74 jaar oud gerandomiseerd voor een jaarlijkse screening (n=39.105) of voor de gebruikelijke zorg (n=39.111) in tien screeningcentra verspreid over de VS. De studie liep tussen 1993 en 2001.Onderzoek De interventiegroep kreeg gedurende zes jaar een jaarlijkse screening met CA-125 en transvaginale echo gedurende vier jaar. De deelnemers werden gedurende maximum 13 jaar gevolgd voor kankerdiagnose en overlijden, en dit tot 28 februari 2010. Tijdens de follow-up werden 212 diagnoses van ovariumkanker gesteld (5,7 per 10.000 personenjaren) in de interventiegroep en 176 (4,7 per 10.000 personenjaren) in de controlegroep.Er waren 118 overlijdens door ovariumkanker in de interventiegroep (3,1 per 10.000 personenjaren) versus 100 (2,6 per 10.000 personenjaren) in de controlegroep. (RR, 1,18; 95% CI, 0,82-1,71). Van de 3.285 vrouwen met een vals-positieve follow-up ondergingen er 1.080 een heelkundige follow-up, waarbij voor 163 vrouwen minstens n ernstige bijwerking werd gerapporteerd (15%). Het aantal overlijdens door andere oorzaken dan ovariumkanker, was identiek in beide groepen.Complicaties De auteurs besluiten dat screening met CA-125 en transvaginale echo de ovariumkankersterfte niet meer terugdringt dan de gebruikelijke zorg in de algemene Amerikaanse bevolking. Verder stippen ze aan dat de diagnostische evaluatie volgend op een vals-positieve screeningtest in de studie gepaard ging met complicaties.