...

De auteurs zijn tot die vaststelling gekomen na analyse van de gegevens van 1.241 mannen bij wie een radicale prostatectomie was uitgevoerd wegens prostaatkanker en die hadden deelgenomen aan twee studies in de Verenigde Staten. Ze hebben daarbij het verband onderzocht tussen de CaSR en de kankersterfte of de ontwikkeling van metastasen. Een overexpressie van CaSR correleerde met een 2,2-maal hoger risico op progressie naar een letale vorm. Die correlatie bleef overeind na correctie voor klinische en pathologisch-anatomische variabelen (BMI op het ogenblik van de diagnose, Gleasonscore, TNM-stadium). Mannen met een hoge CaSR-expressie en een geringe expressie van de vitamine D-receptor (VDR) liepen 4,5-maal meer kans op progressie dan mannen met een lage CaSR-expressie en een hoge VDR-expressie. Het risico op progressie was het hoogst bij mannen met een overexpressie van CaSR en een lage activiteit van het PTEN-eiwit. Ze liepen een 7,8-maal hoger risico dan mannen met een lage CaSR-expressie en een normale PTEN-activiteit. De inname van calcium en de vitamine D-serumspiegels hadden geen invloed op de correlatie tussen de CaSR-expressie en de progressie naar een letale vorm. Te bevestigen?Ahearn TU, et al. Calcium sensing receptor tumor expression and lethal prostate cancer progression - J Clin Endocrinol Metab. 2016 Apr 26:jc20161082. [Online gepubliceerd voor de papieren versie] DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2016-1082