...

Bij 268 patiënten werd durvalumab (1.500 mg om de vier weken) plus tremelimumab (75 mg om de drie weken) toegevoegd aan de klassieke platinum/etoposidebehandeling (etoposide 80-100 mg/m2 op dag 1-3 van elke cyclus en cisplatine 75-80 mg/m2 op dag 1 van elke cyclus). Bij 268 patiënten werd enkel durvalumab toegevoegd, en 269 personen werden behandeld met enkel platinum/etoposide.De mediane follow-up voor algemene overleving bedroeg 25,1 maand (IQR 22,3-27,9). Een overlijden werd geregistreerd bij 207 (77%) van de 268 patiënten in de groep met durvalumab plus tremelimumab plus platinum/etoposide en bij 231 (86%) van de 269 patiënten in de platinum/etoposidegroep. Bijgevolg werd durvalumab plus tremelimumab plus platinum/etoposide niet geassocieerd met een significante verbetering van de algemene overleving in vergelijking met platinum/etoposide alleen: HR=0,82 (95% CI 0,68-1,00; p=0,045). De mediane algemene overleving bedroeg 10,4 maand (95% CI 9,6-12,0) met durvalumab plus tremelimumab plus platinum/etoposide tegenover 10,5 maand (9,3-11,2) met platinum/etoposide. In de groep met durvalumab plus platinum/etoposide werd een overlijden geregistreerd bij 210 (78%) van de 268 patiënten en bij 231 (86%) van de 269 patiënten in de platinum/etoposidegroep. Bijgevolg constateerden de onderzoekers met durvalumab plus platinum/etoposide in vergelijking met platinum/etoposide een betere algemene overleving: HR 0,75 (95% CI 0,62-0,91; p=0,0032). De mediane algemene overleving bedroeg 12,9 maand (95% CI 11,3-14,7) met durvalumab plus platinum/etoposide tegenover 10,5 maand (9,3-11,2) met platinum/etoposide. Na 18 maanden bedroeg de algemene overleving 30,7% (95% CI 25,2-36,4) in de groep met durvalumab plus tremelimumab plus platinum/etoposide en was 32,0% (26,5-37,7) in de groep met durvalumab plus platinum/etoposide tegenover 24,8% (19,7-30,1) in de groep met platinum/etoposide. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of erger waren neutropenie (85 [32%] van de 266 patiënten in de durvalumab plus tremelimumab plus platinum/etoposidegroep, 64 [24%] van de 265 patiënten in de durvalumab plus platinum/etoposidegroep, en 88 [33%] van de 266 patiënten in de platinum/etoposidegroep) en anemie (34 [13%], 24 [9%], en 48 [18%]).Goldman, J.W., Dvorkin, M., Chen, Y. et all: Durvalumab, with or without tremelimumab, plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide alone in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): updated results from a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; 22: 51-65. Published Online December 4, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30539-8.