...

In deze fase 3-studie werden 709 patiënten met lokaal uitgebreid, niet-reseceerbaar, niet-kleincellig longcarcinoom, die geen progressie vertoonden na twee of meer cycli van een platinumgebaseerde chemoradiotherapie, gerandomiseerd volgens een 2:1 ratio. Durvalumab werd om de twee weken gedurende 12 maanden intraveneus toegediend bij 473 patiënten, 236 patiënten ontvingen placebo.De mediane progressievrije overleving, berekend vanaf de randomisatie, was 16,8 maanden (95% confidence interval [CI], 13,0 tot 18,1) met durvalumab versus 5,6 maanden (95% CI, 4,6 tot 7,8) met placebo (stratified hazard ratio voor tumorprogressie of dood, 0,52; 95% CI, 0,42 tot 0,65; P<0,001).De 12-maand progressievrije overleving was 55,9% versus 35,3%, en de 18-maand progressievrije overleving was 44,2% versus 27,0%. De mate van respons was hoger met durvalumab dan met placebo (28,4% versus 16,0%; P<0,001), en de mediane duur van respons was langer (72,8% versus 46,8% van de patiënten hadden nog een voortdurende respons na 18 maanden). De mediane periode tot overlijden of metastasen op afstand was langer met durvalumab dan met placebo (23,2 maanden versus 14,6 maanden; P<0,001). Graad 3 of 4 nevenwerkingen deden zich voor bij 29,9% van de patiënten met durvalumab en bij 26,1% van deze met placebo; de meest frequente graad 3 of 4 nevenwerking was pneumonie (respectievelijk 4,4% en 3,8%). De studie werd onderbroken omwille van nevenwerkingen door 15,4% van de patiënten in de durvalumabgroep en 9,8% in de placebogroep.Antonia S.J. et al.: Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. The new england journal of medicine. This article was published online on September 8, 2017, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1709937