...

Achttien patiënten vertoonden een objectieve respons (ORR, 16,2%; 95% CI, 9,9-24,4). Deze bestond uit één volledige remissie (0,9%) en 17 partiële remissies (15,3%). Na 24 weken was de aandoening nog onder controle bij 23,4% en progressie van de aandoening trad op bij 52,3% gedurende de eerste 12 maanden van de behandeling.De mediane tijd tot respons bedroeg twee maanden (range 1,6-9,2). Een vermindering in volume van de letsels trad op bij 40,5%.De mediane progressievrije overleving bedroeg 2,1 maanden (95% CI, 1,9-3,7) en de algemene overleving bedroeg 7,1 maanden (95% CI, 4,9-9,9). De progressievrije overleving en algemene overleving na 12 maanden waren respectievelijk 14,6% (95% CI: 8,5-22,1) en 33,6% (95% CI: 24,8-42,7).De objectieve respons was opmerkelijk hoger bij HPV-positieve patiënten en bedroeg bij de 34 patiënten met HPV-positieve tumoren 29,4% (95% CI, 15,1-47,5) en slechts 10,8% (95% CI, 4,4-20,9) bij de 65 patiënten met HPV-negatieve tumoren. Dit verschil na behandeling met durvalumab is niet afhankelijk van het feit of de primaire locatie al dan niet orofaryngeaal was of niet. Bij de patiënten met HPV-positieve tumoren was de objectieve respons ratio met durvalumab 30% (95% CI, 11,9-54,3) voor de tumoren met als primaire locatie de orofaryngeale regio en 28,6% (95% CI, 8,4-58,1) voor deze met als primaire locatie een niet-orofaryngeale regio. Bij de patiënten met HPV-negatieve tumoren was de objectieve respons ratio respectievelijk 11,8% (95% CI, 1,5-36,4) voor de orofaryngeale regio en 10,4% (95% CI, 3,5-22,7) voor de niet-orofaryngeale regio.Behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 57,1%, waarvan slechts 8,0% graad 3 of meer; geen enkele was lethaal. De meeste bijwerkingen waren eerder mild tot matig (graad 1 of 2). In totaal rapporteerden 64 patiënten (57,1%) minstens één behandelingsgerelateerde bijwerking. De mediane duur van de durvalumabbehandeling bedroeg 3,5 maanden (range 0,3-12,2). Bij negen patiënten diende de behandeling te worden onderbroken omwille van behandelingsgerelateerde bijwerkingen (graad 4-pneumonie, graad 3-hepatitis en graad 2-nefritis).Zandberg, DP, Algazi, AP, Jimeno, A. et al: Durvalumab for recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma: Results from a single-arm, phase II study in patients with > 25% tumour cell PD-L1 expression who have progressed on platinum-based chemotherapy. European Journal of Cancer 107 (2019) 142 - 152. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.11.015. Received 30 August 2018. Received in revised form 9 November 2018. Accepted 10 November 2018. Available online 18 December 2018.