...

In deze internationale, gerandomiseerde fase 3-studie, uitgevoerd in 244 centra, werden 6.088 patiënten met stadium II en stadium III colorectale kanker met hoog risico geïncludeerd. De adjuvante oxaliplatinebevattende chemotherapie bestond bij 4.107 patiënten uit CAPOX (capecitabine en oxaliplatine) en bij 1.981 patiënten uit FOLFOX (bolus en infuus fluorouracil met oxaliplatine). 3.035 patiënten ontvingen hun behandeling gedurende drie maanden en 3.030 gedurende zes maanden.Bij de cutoff-datum voor analyse, noteerde men 1.482 ziektevrije overlevingsperiodes, waarvan 740 in de driemaandengroep en 742 in de zesmaandengroep. De driejaarsziektevrije overleving was 76,7% (95% CI 75,1-78,2) voor de driemaandengroep en 77,1% (75,6-78,6) voor de zesmaandengroep, wat resulteert in een hazard ratio van 1,006 (0,909-1,114, test voor niet-inferioriteit p = 0,012). Dit is significant onder de niet-inferioriteitsmarge (het primaire eindpunt van deze studie was een ziektevrije overleving met een niet-inferioriteitsmarge voor een hazard ratio van 1,13).Perifere neuropathie van graad 2 of erger kwam meer voor in de zesmaandengroep (237 [58%] van de 409 patiënten die deel uitmaakten van de groep, waarvoor veiligheidsgegevens beschikbaar waren), dan in de driemaandengroep (103 [25%] van de 420) en was bovendien zeer langdurig en geassocieerd met een belangrijke vermindering van de levenskwaliteit.Dit betekent dat perifere neuropathie duidelijk meer uitgesproken is in de zesmaandengroep en dat een vermindering van de behandelingsduur tot drie maanden de graad 3 en 4 perifere neuropathie bijwerkingen meer dan halveerde. Dit is des te belangrijker aangezien ook deze patiënten die het ergst getroffen worden door perifere neuropathie een significante verslechtering van levenskwaliteit vertonen.Men noteerde 1.098 ernstige bijwerkingen (492 in de driemaandengroep en 606 in de zesmaandengroep) en 32 overlijdens gerelateerd aan de behandeling (16 in elke groep).Iveson, T.J., Kerr, R. S., Saunders, M.P. et al: 3 versus 6 months of adjuvant oxaliplatin-fluoropyrimidine combination therapy for colorectal cancer (SCOT): an international, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol 2018; 19: 562-78. www.thelancet.com/oncology Vol 19 April 2018