...

De studie werd uitgevoerd bij jongeren < 18 jaar met een Ph+ chronische myeloïde leukemie, die in drie groepen werden ingedeeld: 1) CML in een chronische fase die resistent was tegen imatinib of als imatinib niet werd verdragen (n = 29), 2) CML in een geaccelereerde/blastenfase die resistent was tegen imatinib, of als imatinib niet werd verdragen, of een Ph+ ALL (n = 17),en 3) nieuw gediagnosticeerde CML in een chronische fase behandeld met tabletten of een poeder voor drinkbare oplossing van dasatinib (n = 84). Primaire eindpunten waren een majeure cytogenetische respons bij > 30% van de patiënten die niet hadden gereageerd op imatinib of imatinib niet verdroegen, en een complete cytogenetische respons (CCyR) bij > 55% van de nieuw gediagnosticeerde patiënten.Van de 113 patiënten met een CML in een chronische fase werden 14 (48%) van de 29 patiënten die niet hadden gereageerd op imatinib of imatinib niet verdroegen, en 61 (73%) van de 84 nieuw gediagnosticeerde patiënten nog altijd behandeld op het ogenblik van de analyse. Een majeure cytogenetische respons bij > 30% van de patiënten werd bereikt na drie maanden in de groep die niet had gereageerd op imatinib of imatinib niet verdroeg, en een percentage complete cytogenetische respons > 55% werd bereikt na zes maanden bij de patiënten met een nieuw gediagnosticeerde CML in een chronische fase. Na 12 maanden werden een complete cytogenetische respons en een majeure moleculaire respons bereikt bij respectievelijk 76% en 41% van de patiënten die niet hadden gereageerd op imatinib of imatinib niet verdroegen, en bij respectievelijk 92% en 52% van de nieuw gediagnosticeerde patiënten met een CML in een chronische fase. De progressievrije overleving na 48 maanden was 78% bij de patiënten die niet hadden gereageerd op imatinib of imatinib niet verdroegen, en 93% in de groep met een nieuw gediagnosticeerde CML in een chronische fase.Het veiligheidsprofiel van dasatinib bij kinderen was vergelijkbaar met dat bij volwassenen. Er werd echter geen enkel geval van pleura- of pericarduitstorting of van pulmonale arteriële hypertensie waargenomen in deze pediatrische studie.Gore L. et al. Dasatinib in Pediatric Patients With Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase: Results From a Phase II Trial. Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 2 maart 2018. DOI: 10.1200/JCO.2017.75.9597. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.9597?journalCode=jco