...

Met een mediane follow-up van 12 maanden bemerkte men geen verschil in ziektevrije overleving (TA 93,6% versus TAC 92,9%, P = 0,761) en algemene overleving (TA 97,1% versus 96,4%, P = 0,761) tussen beide groepen. Deze bevindingen bevestigden zich ook in de cijfers van de zes jaar follow-up: ziektevrije overleving (TA 79,7% versus TAC 75,6%, P = 0,371) en algemene overleving (TA 85,1% versus 87,6%, P = 0,271).In vergelijking met TAC bemerkte men een significant minder voorkomen van belangrijke gastro-intestinale bijwerkingen in de TA-groep: graad III-IV braken (TA versus TAC, 11,7% versus 18,1%, P = 0,025), graad III-IV nausea (TA versus TAC 13,0% versus 19,4%, P = 0,031) en diarree (TA versus TAC, 4,4% versus 4,8%, P = 0,849).Er was wel geen noemenswaardig verschil wat betreft graad III-IV perifere neuropathie (TA versus TAC, 5,1% versus 8,3%, P = 0,110) en graad III-IV neutropenie (8,9% versus 12,4%, P = 0,155). Men noteerde geen graad III-IV alopecia of cardiale problemen.De Qol-gerelateerde globale scores van algemeen welbevinden waren significant beter in de TA-groep (TA versus TAC, 74.11 ± 5.250 versus 67.92 ± 4.449, P = 0,001). Men noteerde vooral een significant verschil op gebied van beter fysisch functioneren (TA versus TAC, 80.27 ± 5.388 versus 79.08 ± 6.871, P = 0,045), rol functie (TA versus TAC, 75.12 ± 6.813 versus 73.38 ± 5.451, P = 0.001)en emotioneel functioneren (TA versus TAC, 78.06 ± 5.152 versus 76.95 ± 7.591, P = 0,032) in de TA-groep.Wat betreft functioneren op cognitief gebied (TA versus TAC, 78.08 ± 5.378 versus 77.84 ± 5.309, P = 0,576) en sociaal gebied (TA versus TAC, 77.63 ± 5.278 versus 77.32 ± 5.107, P = 0,022), werden geen noemenswaardige verschillen weerhouden.Vermits toevoegen van cyclofosfamide geen verbeterde ziektevrije overleving en algemene overleving tot gevolg heeft en bovendien gepaard gaat met meer bijwerkingen, een grotere economische weerslag en minder welbevinden is er hiervoor geen plaats in de behandeling van klierpositieve borstkanker.Lin, Y;, Wang, C.,Huang, X. et all.: Efficacy and safety of taxane plus anthracycline with or without cyclophosphamide in Chinese node-positive breast cancer patients: an open-label, randomized controlled trial. Breast Cancer Research and Treatment: published online: 1 april 2019. Received: 9 January 2019. Accepted: 16 March 2019. https://doi.org/10.1007/s10549-019-05207-x