...

Na 10 jaar follow-up bedroeg de cumulatieve incidentie voor longkanker 5,58 gevallen per 1.000 persoonsjaren (341 longkankers) in de screeningsgroep en 4,91 gevallen per 1.000 persoonsjaren (304 longkankers) in de controlegroep (ratio 1,14; 95% CI: 0,97 tot 1,33).In de screeningsgroep werd 59,0% (203 van de 344) van alle longkankers gedetecteerd dankzij de screening en 12,8% (44 van de 344) werd ontdekt naar aanleiding van symptomen. De door screening gedetecteerde longkankers werden significant frequenter gediagnosticeerd in een vroegtijdig stadium IA of IB (58,6%). Dit was slechts voor 14,2% (screeningsgroep) en 13,5% (controlegroep) het geval wanneer ze werden opgemerkt naar aanleiding van symptomen. Een stadium IV-tumor kwam bij bijna de helft van de patiënten voor wanneer ze onderzocht werden naar aanleiding van symptomen (51,8% in de screeningsgroep en 45,7% in de controlegroep). Slechts 9,4% van alle longkankers, opgespoord met screening, werden in een stadium IV vastgesteld.Na tien jaar follow-up waren er 156 overlijdens door longkanker in de screeningsgroep en 206 in de controlegroep (2,50 overlijdens per 1.000 persoonsjaren en 3,30 overlijdens per 1.000 persoonsjaren, respectievelijk). De cumulatieve ratio voor overlijden door longkanker na tien jaar bedraagt dus 0,76 (95% CI: 0,61 tot 0,94; P = 0,01) in de screeningsgroep in vergelijking met de controlegroep. de Koning, H.J., van der Aalst, C.M., de Jong, P.A. et all: Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med 2020;382:503-13. DOI: 10.1056/NEJMoa1911793.