...

De studie werd uitgevoerd bij 1.000 patiënten die in ziekenhuizen werden gerekruteerd en in twee groepen werden ingedeeld: 500 patiënten met een epitheliale ovariumkanker en 500 zonder voorgeschiedenis van kanker of ovariëctomie. De auteurs hebben informatie over de voeding verzameld door middel van een semikwantitatieve vragenlijst met 125 items. De resultaten werden geïnterpreteerd volgens de dagelijkse consumptie van fruit (? 320 gram, tussen 321 en 490 gram en ? 490 gram) en groenten ( ? 690 gram, tussen 691 en 970 gram en ? 970 gram). Vrouwen met ovariumkanker aten significant minder fruit en groenten dan de controlevrouwen: gemiddeld respectievelijk 324,2 gram en 582,7 gram/dag tegenover 477,3 gram en 983,3 gram/dag (p < 0,001). De gecorrigeerde odds ratio van het beschermende effect van fruit en groenten bedroeg respectievelijk 0,30 (95% BI 0,21 - 0,44) en 0,07 (95% BI 0,04 - 0,12) bij vrouwen die veel fruit en groenten aten, in vergelijking met vrouwen die er minder aten.Tang L et al. Fruit and vegetable consumption associated with reduced risk of epithelial ovarian cancer in southern Chinese women. Gynecol Oncol. 2014; 132: 241-247.