...

Deze open studie werd uitgevoerd bij 471 patiënten in 139 ziekenhuizen, die tussen april 2008 en februari 2012 werden gerandomiseerd naar bortezomib, lenalidomide en dexamethason (VRd, n = 242) of naar lenalidomide en dexamethason (Rd, n = 229). Op het ogenblik van de analyse waren bij ≥ 10% van de patiënten stamcellen afgenomen met het oog op een transplantatie nadat ze de studie verlaten hadden. Na een mediane follow-up van 55 maanden bedroeg de mediane progressievrije overleving 43 maanden in de VRd-groep en 30 maanden in de Rd-groep (HR = 0,712, p = 0,0018). De mediane totale overleving was respectievelijk 75 en 64 maanden (HR = 0,709, p = 0,025). Bij multivariate analyse gecorrigeerd voor een leeftijd ≥ 65 jaar was het verschil in progressievrije overleving (HR = 0,73, p = 0,007) en totale overleving (HR = 0,74, p = 0,048) significant. Het responspercentage bedroeg respectievelijk 82% en 72% en het percentage complete remissie respectievelijk 16% en 8%. De mediane duur van de respons was respectievelijk 52 en 38 maanden. Ernstige neurologische bijwerkingen hebben zich vaker voorgedaan in de bortezomibgroep.Durie BG et al. Bortezomib with lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone alone in patients with newly diagnosed myeloma without intent for immediate autologous stem-cell transplant (SWOG S0777): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet, gepubliceerd op 22 december 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31594-X http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31594-X/abstract