...

In de PIVOT-studie werden 731 mannen tussen november 1994 en januari 2002 gerandomiseerd naar een heelkundige ingreep (n = 364) of observatie (n = 367). De gegevens over de totale sterfte en de sterfte aan prostaatkanker werden nu bijgewerkt tot in augustus 2014 (spreiding 12 tot 19,5 jaar).Tijdens een mediane follow-up van 12,7 jaar zijn 61,3% van de patiënten in de chirurgische groep en 66,8% van de patiënten in de observatiegroep overleden (HR = 0,84, p = 0,06). Respectievelijk 7,4% en 11,4% van de patiënten zijn gestorven aan de prostaatkanker of aan de behandeling ervan (HR = 0,63, p = 0,06). De mediane overleving bedroeg respectievelijk 13,0 en 12,4 jaar (geen significant verschil).Het aantal patiënten met urine-incontinentie (p < 0,0001 na 1, 2, 5 en 10 jaar), erectiestoornissen (p < 0,01 na 1, 2, 5 en 10 jaar) en seksuele stoornissen (p < 0,05 na 1, 2 en 5 jaar) was hoger in de chirurgische groep. De frequentie van tumorprogressie tot slot was lager na chirurgie: 40,9% tegen 68,4% van de patiënten (HR = 0,39, 95% BI = 0,32-0,48). Meestal ging het dan om een plaatselijke, asymptomatische tumorprogressie.Wilt TJ et al. Follow-up of Prostatectomy versus Observation for Early Prostate Cancer N Engl J Med 2017; 377:132-142. DOI: 10.1056/NEJMoa1615869 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615869