...

De mediane follow-up voor progressievrije overleving bedroeg 4,9 maanden (IQR 1,6-11,6). De onderzoekers telden 112 gebeurtenissen van progressievrije overleving: 49 (71%) bij 69 patiënten in de capivasertibgroep in vergelijking met 63 (89%) van de 71 in de placebogroep. De mediane progressievrije overleving bedroeg 10,3 maanden (95% CI: 5,0-13,2) in de capivasertibgroep tegenover 4,8 maanden (3,1-7,7) in de placebogroep. Dat resulteert in een niet-aangepaste hazard ratio van 0,58 (95% CI: 0,39-0,84) in het voordeel van de capivasertibgroep. In de capivasertibgroep bereikten 20 (29%) van de 69 patiënten een objectieve respons in vergelijking met slechts zes (8%) van de 71 in de placebogroep.Met een mediane follow-up van 12 maanden zijn de gegevens wat betreft de algemene overleving uiteraard onvolkomen. In totaal zijn 21 (30%) van de 69 patiënten in de capivasertibgroep en 31 (44%) van de 71 personen in de placebogroep overleden. De mediane algemene overleving bedraagt 26,0 maanden (95% CI 18,4-32,3) in de capivasertibgroep en 20,0 maanden (15,1-21,2) in de placebogroep met een HR van 0,59 (95% CI 0,34-1,05, 2-sided p=0,071). Bijwerkingen van graad 3 tot 5 kwamen voor bij 45 (65%) van de 69 patiënten in de capivasertibgroep en bij 35 (50%) van de 70 in de placebogroep. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 waren hypertensie, diarree, rash, infectie, en vermoeidheid. Ernstige nevenwerkingen traden enkel op in de capivasertibgroep en betroffen acute nierproblemen (2), diarree (3), hyperglycemie (1), bewustzijnsverlies (1), rash (2), sepsis (1), en braken (1). Een overlijden, ten gevolge van een atypische pulmonaire infectie, bij een patiënt zonder progressie van de aandoening, werd beoordeeld als mogelijk gerelateerd aan de capivasertibbehandeling. Een ander overlijden in de capivasertibgroep was zonder gekende oorzaak en al de overige overlijdens in beide groepen (19 in de capivasertibgroep en 31 in de placebogroep) waren te wijten aan de aandoening. Jones, H.J., Casbard, A., Carucci, M.: Fulvestrant plus capivasertib versus placebo after relapse or progression on an aromatase inhibitor in metastatic, oestrogen receptor-positive breast cancer (FAKTION): a multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; 2, March: 345-57. Published Online February 5, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30817-4