...

Van de 255 patiënten werden er 129 ad random behandeld met cabazitaxel (25 mg/m 2 intraveneus om de drie weken, 10 mg prednisone per dag, en granulocyte colony-stimulating factor) en 126 met abiraterone (1.000 mg per os eenmaal per dag plus 5 mg prednisone tweemaal per dag) of enzalutamide (160 mg per os eenmaal per dag).De mediane follow-up bedroeg 9,2 maanden (IQR 5,6-13,1). De mediane behandelingsduur was 22,0 weken (IQR 13,1-30,4) met cabazitaxel tegenover 12,5 weken (9,9-23,4) met abiraterone of enzalutamide. Het mediane aantal toegediende behandelingscycli was zeven met cabazitaxel tegenover vier met abiraterone of enzalutamide. Opvallend meer patiënten in de abiraterone- of enzalutamidegroep dan in de cabazitaxelgroep dienden de behandeling vroegtijdig te onderbreken omwille van progressie van de aandoening (88 van de 126 tegenover 55 van de 129).Een vermindering van de pijn deed zich voor bij 51 (46%) van de 111 patiënten met cabazitaxel en 21 (19%) van de 109 patiënten met abiraterone of enzalutamide (p<0,0001). Het mediane tijdsinterval tot progressie van de pijn was niet schatbaar met cabazitaxel en 8,5 maand met abiraterone of enzalutamide (HR 0,55, 95% CI 0,32-0,97; p=0,035). Symptomatische skeletletsels werden waargenomen bij 24 (19 %) van de 129 patiënten in de cabazitaxelgroep en 35 (28%) van de 126 patiënten in de abiraterone- of enzalutamidegroep. De onderzoekers noteerden een lager gebruik van denosumab of bisfosfonaten bij patiënten behandeld met cabazitaxel (27 [21%] van de 129) dan bij de patiënten die abiraterone of enzalutamide kregen toegediend (46 [37%] van 126). Het mediane tijdsinterval tot symptomatische skeletletsels was niet schatbaar met cabazitaxel en 16,7 maanden met abiraterone of enzalutamide (HR 0,59, 95% CI 0,35-1,01; p=0,050). Het mediane tijdsinterval tot vermindering van de functionele assessment score (FACT-P of Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate score) bedroeg 14,8 maanden met cabazitaxel en 8,9 maanden met abiraterone of enzalutamide (HR 0,72, 95% CI 0,44-1,20; p=0,21). Fizazi, K., Kramer, G., Eymard, J-C. et all.: Quality of life in patients with metastatic prostate cancer following treatment with cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide (CARD): an analysis of a randomised, multicentre, open-label, phase 4 study. Lancet Oncol 2020. Published Online September 11, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30449-6.