...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van een lang, prospectief cohortonderzoek, de Nurses' Health Study II, dat van 1989 tot 2011 medische gegevens heeft verzameld over meer dan 110 000 vrouwen die bij inclusie in de studie 25 tot 42 jaar oud waren.Tijdens die periode zijn 72 394 vrouwen minstens één keer gedurende minstens zes maanden zwanger geweest. Bij 3296 van die vrouwen werd een laparoscopische diagnose van endometriose gesteld. Tijdens de follow-up werden onder meer gegevens verzameld over de borstvoeding van de kinderen na de bevalling en over de duur van de amenorroe na de zwangerschap.Bij statistische analyse bleek de duur van borstvoeding significant te correleren met een lager risico op endometriose. Voor elk extra trimester van borstvoeding per zwangerschap daalde het risico met gemiddeld 8%. Het verband was nog sterker als de baby enkel borstvoeding had gekregen: daling van het risico met 14% per extra trimester. Het risico was zelfs 40% lager bij de vrouwen die tijdens hun leven langer dan 36 maanden borstvoeding hadden gegeven, dan bij de vrouwen die nooit borstvoeding hadden gegeven. De bescherming verminderde evenwel mettertijd en was het sterkst tijdens de eerste vijf jaar na de geboorte. Het onderliggende mechanisme moet nog worden opgehelderd. De vorsers schuiven de hypothese naar voren dat het risico op endometriose zou kunnen dalen als gevolg van de postpartale amenorroe en de daarmee samenhangende hormonale veranderingen.(referentie: The British Medical Journal, 29 augustus 2017, doi: 10.1136/bmj.j3778)