...

In deze studie hadden 32 van de 43 vrouwen met een ALCL van de borst (mediane leeftijd 59 jaar) een homolateraal borstimplantaat tegen een op de 146 vrouwen met een ander primair lymfoom van de borst (OR = 421,8, 95% betrouwbaarheidsinterval = 52,6-3385,2). Bij 28 vrouwen met een ALCL van de borst was het type implantaat bekend. Van de vrouwen hadden er 23 vrouwen (82%) een macrotextuurimplantaat van silicone. Ter vergelijking, 49.193 (45%) van de 109.449 implantaten die tussen 2010 en 2015 werden verkocht, waren macrotextuurimplantaten (p < 0,001). De prevalentie van borstimplantaten bij vrouwen van 20 tot 70 jaar werd geraamd op 3,3%. Het cumulatieve risico op ALCL van de borst bij vrouwen met een implantaat bedroeg 29 per miljoen op de leeftijd van 50 jaar en 82 per miljoen op de leeftijd van 70 jaar. Naar schatting zou er een geval van ALCL van de borst optreden per 6.920 vrouwen bij wie een implantaat werd ingeplant voor de leeftijd van 75 jaar.de Boer M et al. Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 4 januari 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2017.4510. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2667737?resultClick=1&redirect=true