...

Die nieuwe variant ligt dicht bij het KLK3-gen op chromosoom 19 dat codeert voor PSA (prostaatspecifiek antigeen). De auteurs van deze studie hebben een genotypering uitgevoerd van 72 SNP's (Single Nucleotide Polymorphisms) die bij genoomwijde studies (GWAS, Genome Wide Association Study) waren ontdekt bij 1.827 patiënten met prostaatkanker. Ze hebben onderzocht of die SNP's correleren met de agressiviteit van de prostaatkanker. Drie SNP's, namelijk rs2735839, rs10486567 en rs103294, bleken significant (p < 0,05) te correleren met een bioptisch bewezen zeer agressieve prostaatkanker (Gleasonscore ? 8). De frequentie van de variant (allel A) rs2735839 was significant hoger bij de patiënten met een prostaatkanker met een bioptisch bewezen Gleasonscore van 4 + 3 dan bij de patiënten met een Gleasonscore van 3 + 4 (p = 0,003). Het subtype GS 4 + 3 had een minder goede klinische prognose dan het subtype GS 3 + 4. De patiënten met een rs2735839 vertoonden bij multivariate analyse 1,85-maal vaker een prostaatkanker met een GS 4 + 3 dan een prostaatkanker met een GS 3 + 4. De auteurs vermelden nog dat het SNP rs2735839 zo'n 600 basenparen stroomafwaarts van het KLK3-gen op chromosoom 19 ligt en invloed heeft op de PSA-spiegel. Dat bevestigt de hypothese van een link met agressieve vormen van prostaatkanker. Deze studie toont dus aan dat rs2735839 correleert met een zeer agressieve prostaatkanker (Gleasonscore ? 8).Voor de allereerste keer werd aangetoond dat dit SNP kan helpen om patiënten met een Gleasonscore van zeven te stratificeren. Dat zou ons een beter inzicht kunnen geven in het klinische gedrag van intermediair gradige prostaatkanker en zou ons in staat kunnen stellen om een behandeling op maat voor te schrijven.