...

De studie werd uitgevoerd bij 844 patiënten met longkanker en 620 gematchte controlepersonen. Vier van de onderzochte 20 markers waren significant hoger bij de patiënten met longkanker dan in de controlegroep (p < 0,01), namelijk CRP, hepatocytengroeifactor (hepatocyte growth factor HGF), prolactine en de autoantistof NY-ESO-1. Die vier biomarkers hadden een discriminatieve waarde ongeacht het geslacht, de leeftijd, het rookgedrag en het CEA. Een combinatie van vijf markers (de vier plus CEA) had een hogere diagnostische waarde dan elke marker apart (AUC of Area Under the Curve 0,913, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,992-0,931, sensitiviteit 81,9% en specificiteit 83,7%). Bij 80 patiënten met een longnodulus op CT-scan had een bepaling van de vier markers een hoge voorspellende waarde wat de uiteindelijke diagnose van longkanker bij pathologisch onderzoek betreft: sensitiviteit 86,96% en specificiteit 98,25%.Ma S et al. Multiplexed Serum Biomarkers for the Detection of Lung cancer. EBioMedicine, 2016; 11: 216-218. Doi.org /10.1016/j.ebiom.2016.08.018