...

Aantasting van de pelvische lymfeklieren of metastasen op afstand werd weerhouden bij 30%. PSMA PET-CT vertoonde een 27% hogere accuraatheid dan de conventionele CT- en botscan. Tevens weerhield men een lagere sensitiviteit (38% [24-52] tegenover 85% [74-96]) en specificiteit (91% [85-97] tegenover 98% [95-100]) voor de conventionele CT- en botscan tegenover PSMA PET-CT. Deze superioriteit van PSMA PET-CT wordt bevestigd door de subgroepanalyse voor pelvische lymfeklieren (91% tegenover 59% [32% absoluut verschil; 28-35]) en metastasen op afstand (95% tegenover 74% [22% absoluut verschil; 18-26]).Een noodzaak tot verandering van behandelingsbeslissing werd genoteerd bij zeven (5%) van de 136 patiënten na een tweedelijns conventionele CT- en botscan en bij 39 (27 %) van de 146 patiënten na een tweedelijns PSMA PET-CT. De conventionele CT- en botscan leidde minder frequent tot een verandering van behandeling (23 [15%] mannen [10-22] tegenover 41 [28%] mannen [21-36]; p=0,008) en gaf bovendien vaker aanleiding tot dubbelzinnige bevindingen (23% [17-31] tegenover 7% [4-13]) dan de PSMA PET-CT. Dit zowel wat betreft het identificeren van eender welke uitbreiding (35 mannen [23%; 95% CI 17-31] tegenover 11 mannen [7%; 4-13]; p<0,001), het in het licht stellen van adenopathieën (negen mannen [6%; 3-11] tegenover één [1%; 0-5]) als het detecteren van metastasen op afstand (32 mannen [21%; 15-28] tegenover 10 mannen [7%; 3-12]). De blootstelling aan bestraling was 10,9 mSv (95% CI 9,8-12,0) hoger voor conventionele CT- en botscan dan voor PSMA PET-CT (19,2 mSv tegenover 8,4 mSv; p<0,001). Hofman, M.,S., Lawrentschuk, N., Francis, R.J. et al: Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study. Lancet 2020; 395: 1208-16. Published Online March 22, 2020. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30314-7.