...

De onderzoekers behandelden 566 patiënten met pembrolizumab in combinatie met de klassieke chemotherapie (pembrolizumab (200 mg) om de drie weken plus chemotherapie (nab-paclitaxel; paclitaxel of gemcitabine plus carboplatine)) en 281 patiënten werden behandeld met placebo in combinatie met dezelfde chemotherapie.Bij een mediane follow-up van 25,9 maand in de pembrolizumab-/chemotherapiegroep en 26,3 maand in de placebo-/chemotherapiegroep bedroeg de mediane progressievrije overleving respectievelijk 9,7 maanden versus 5,6 maanden (HR voor progressie of overlijden, 0,65, 95% CI 0,49-0,86; p=0,0012). Het aantal patiënten met progressievrije overleving was merkelijk hoger in de pembrolizumab-/chemotherapiegroep dan in de placebo-/chemotherapiegroep na zes maanden (65,0% tegenover 46,9%) en na 12 maanden (39,1% tegenover 23,0%). De mediane progressievrije overleving was 7,6 en 5,6 maanden bij patiënten met een CPS van 1 of meer en het effect van de pembrolizumabbehandeling was meer uitsproken met toenemende PD-L1-expressie. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van eender welke graad traden op bij 96% van de 562 patiënten uit de pembrolizumab-/chemotherapiegroep en 95% van de 281 patiënten uit de placebo-/chemotherapiegroep. De meest voorkomende bijwerkingen waren anemie (49% tegenover 46%), neutropenie (41% tegenover 38%), en nausea (39% tegenover 41%). Deze behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren graad 3 of erger bij 68% van de patiënten in de pembrolizumab-/chemotherapiegroep en bij 67% van de patiënten in de placebo-/chemotherapiegroep. Deze behandelingsgerelateerde bijwerkingen hadden een overlijden tot gevolg bij twee (<1 %) patiënten in de pembrolizumab-/chemotherapiegroep (een ten gevolge van acute nierinsufficiëntie en een ten gevolge van pneumonie) en bij geen enkele patiënt in de placebo-/chemotherapiegroep. Bijwerkingen te wijten aan immuuntherapie traden op bij 26% van de patiënten in de pembrolizumab-/chemotherapiegroep en 6% van de patiënten in de placebo-/chemotherapiegroep. Deze bijwerkingen waren graad 3 of erger bij 5% van de patiënten in de pembrolizumab-/chemotherapiegroep en 0% van de patiënten in de placebo-/chemotherapiegroep. Cortes, J., Cescon, D.W., Rugo, H.S. et all: Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet 2020; Vol 396 December 1817-28. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32531-9