...

BELLE-2 is een gerandomiseerde, klinische fase III-studie die de werkzaamheid heeft onderzocht van buparlisib, een experimentele PI3K-remmer, in combinatie met fulvestrant bij patiënten met een borstkanker die niet meer reageerde op aromataseremmers. 1147 patiënten met een gevorderde of gemetastaseerde, hormoonreceptorpositieve borstkanker die al chemotherapie hadden gekregen, kregen 500 mg fulvestrant gedurende 14 dagen. Daarna werden ze in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar buparlisib 100 mg/d per of een placebo in combinatie met 500 mg fulvestrant. De patiënten werden gestratificeerd volgens de PI3K-status. Bij 587 patiënten werd bij inclusie in de studie een mutatie van het PIK3CA-gen opgespoord in circulerend tumoraal DNA. De mediane PFS bedroeg 5 maanden bij de patiënten die alleen fulvestrant hadden gekregen, en 6,9 maanden bij de patiënten die buparlisib plus fulvestrant hadden gekregen (hazard Ratio [HR] = 0,78; p < 0,001). Bij de patiënten met een gemuteerd PIK3CA-gen in het circulerende tumorale DNA waren de resultaten beter bij behandeling met buparlisib plus fulvestrant dan met fulvestrant alleen. De mediane progressievrije overleving was 7 maanden bij behandeling met buparlisib plus fulvestrant en 3,2 maanden bij behandeling met fulvestrant alleen (HR = 0,56; p < 0,001).