...

Dit artikel belicht de evolutie van de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (GKvL) aan de hand van de EORTC QLQ-C30-vragenlijsten en de evolutie van de pijn met de BPI-SF-vragenlijst. Het tijdsinterval tot definitieve vermindering met 10% of meer vanaf basiswaarde werd gemeten met een Kaplan-Meierschatting; een gestratificeerd Cox-regressiemodel werd gebruikt om de hazard ratio (HR) te bepalen. Een vermindering van minimum 10% in globale GKvL werd waargenomen bij 159/484 patiënten in de ribociclibgroep tegenover 83/242 patiënten in de placebogroep. Dit resulteert in een numerieke trend ten voordele van ribociclib in tijdsinterval tot definitieve vermindering met 10% of meer vanaf basiswaarde in globale GKvL (HR = 0,81 [95% CI, 0,62-1,1]). Gelijkaardige bevindingen werden waargenomen voor tijdsinterval tot definitieve vermindering met 5% of meer vanaf basiswaarde (HR = 0,79) en met 15 % of meer (HR = 0,81). Dit tijdsinterval tot definitieve vermindering met 10% of meer vanaf basiswaarde, met ribociclib tegenover placebo bedroeg 38,7 maand tegenover 34,9 maand (HR = 0,82 [95% CI, 0,61-1,10]) voor de fysische functiescore; 38,6 maand tegenover 30,4 maand (HR = 0,76 [95% CI, 0,57-1,01]) voor de emotionele functiescore; 39,6 maand tegenover 38,8 maand (HR = 1,03 [95% CI, 0,75-1,42]), voor de sociale functiescore en 38,7 maand tegenover 36,0 maand (HR = 0,91 [95% CI, 0,68-1,22]) voor de vermoeidheidsscore.Ook voor de pijnscore weerhield men een tijdsinterval tot definitieve vermindering met 10% of meer vanaf basiswaarde ten voordele van ribociclib, zowel wat betreft de globale pijnscore (HR = 0,77 [95% CI, 0,57-1,05]) als wat betreft de meest ernstige pijnscore (HR = 0,81 [95% CI, 0,58-1,12]).Fasching, P. A., Beck, J.T., Chan, A. et all: Ribociclib plus fulvestrant for advanced breast cancer: Health-related quality-of-life analyses from the MONALEESA-3 study. The Breast 54 (2020) 148-154. https://doi.org/10.1016/j.breast.2020.09.008