...

De vorsers hebben 172.043 dossiers doorgenomen van patiënten met een borstkanker stadium I tot III bij wie die diagnose werd gesteld tussen 2010 en 2014 en die werden behandeld met chirurgie én adjuvante chemotherapie. De patiënten die preoperatieve chemotherapie, hormoontherapie of radiotherapie hadden gekregen, werden uit de studie uitgesloten.Bij 89,5% van de 172.043 patiënten werd chemotherapie gestart binnen 120 dagen na de diagnose. De mediane tijd tussen de diagnose en de chirurgie was korter bij de patiënten bij wie een borstsparende tumorresectie werd uitgevoerd (25 dagen), dan bij de patiënten bij wie een mastectomie werd uitgevoerd (29 dagen, p < 0,001) en bij de patiënten die een mastectomie hadden ondergaan, was die tijd korter na een mastectomie zonder reconstructie (26 versus 35, p < 0,001). Het verschil in tijd tussen de diagnose en de chirurgie tussen de chirurgische groepen was groter dan het verschil in tijd tussen chirurgie en chemotherapie. Bij multivariate analyse van de patiënten die een mastectomie hadden ondergaan, correleerde een reconstructie nog altijd met een significant langere tijd tot het starten van chemotherapie [odds ratio (OR) 1,7, p < 0,001]. Na correctie voor patiëntgebonden, klinische en behandelingsgebonden factoren was de totale overleving bij alle patiënten ongeacht het type chirurgie minder goed als er meer dan 120 dagen waren verlopen tussen de diagnose en het begin van de chemotherapie [hazard ratio (HR) 1,29, p < 0,001].Kupsas AR et al: Effect of Surgery Type on Time to Adjuvant Chemotherapy and Impact of Delay on Breast Cancer Survival: A National Cancer Database Analysis. Annals of Surgical Oncology 2019; Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 juli 2019. https://doi.org/10.1245/s10434-019-07566-7; https://link.springer.com/article/10.1245%2Fs10434-019-07566-7