...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 19.254 vrouwen die in aanmerking kwamen voor screening op borstkanker (gemiddelde leeftijd 60,2 jaar), en 33.468 personen die in aanmerking kwamen voor screening op colorectale kanker (gemiddelde leeftijd 59,6 jaar) tussen 2014 en 2016.Het percentage patiënten waarbij een screeningonderzoek werd voorgeschreven, was het hoogst bij de patiënten die om 8 uur 's morgens op spreekuur waren gekomen (63,7%). Om 11 uur was dat 48,7%, 's middags 56,2% en om 17 uur 47,8% (OR: 0,94, 95% BI: 0,93-0,96, p < 0,001). Het percentage patiënten dat het screeningonderzoek daadwerkelijk heeft laten uitvoeren, volgde eenzelfde tendens: 33,2% als ze een afspraak hadden om acht uur 's morgens, en slechts 17,8% als ze een afspraak hadden om 17 uur (OR: 0,95, 95% BI: 0,94-0,97, p < 0, 001).Het percentage patiënten waarbij een screening op colorectale kanker werd voorgeschreven, bedroeg 36,5% bij de patiënten die om 8 uur 's morgens op spreekuur waren gekomen, 31,3% om 11 uur, 34,4% 's middags en 23,4% om 17 uur (OR: 0,94, 95% BI: 0,93-0,95, p < 0,001). Het percentage patiënten dat het screeningonderzoek daadwerkelijk heeft laten uitvoeren, volgde eenzelfde tendens: 28% bij een consultatie 's morgens en 17,8% bij een consultatie op het einde van de middag (OR: 0,97, 95% BI: 0,96-0,98, p < 0,001).Hsiang EY et al. Association of Primary Care Clinic Appointment Time With Clinician Ordering and Patient Completion of Breast and Colorectal Cancer Screening. JAMA Netw Open. 2019; 2(5): e193403. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.3403; https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2733171