...

In deze dubbelblinde studie werden 333 patiënten met een gemetastaseerde of niet-reseceerbare colorectale kanker in 42 centra in Europa en Rusland tussen mei 2014 en september 2015 in een 2-1-verhouding gerandomiseerd. Dat gebeurde naar MABp1 intraveneus in een dosering van 7,5 mg/kg of een placebo om de twee weken gedurende acht weken. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van stabiele of toegenomen magere lichaamsmassa en geen verandering of verbetering van twee van de volgende drie symptomen: pijn, vermoeidheid en anorexie.Het aantal patiënten waarbij de magere lichaamsmassa stabiel bleef of toenam, bedroeg 33% in de MABp1-groep en 19% in de placebogroep (relatief risico = 1,76, p = 0,0045). Het aantal patiënten waarbij de pijn, de vermoeidheid en de anorexie niet verslechterden of verbeterden, bedroeg respectievelijk 45% vs. 44% (p = 0,45), 45% vs. 45% (p = 0,48) en 55% vs. 48% (p = 0,12).Gegevens over de overleving waren beschikbaar bij 116 patiënten uit de MABp1-groep en 59 patiënten uit de placebogroep. 36 (61%) patiënten van de placebogroep hebben daarna MABp1 gekregen. De mediane totale overleving bedroeg 6,1 maanden in de MABp1-groep en 2,4 maanden bij de 23 patiënten die enkel een placebo hadden gekregen (p = 0,0002). Bij de patiënten in de MABp1-groep bedroeg de mediane totale overleving 11,5 maanden bij de patiënten die het primaire eindpunt hadden bereikt, en 4,2 maanden bij de patiënten die het primaire eindpunt niet hadden bereikt (p < 0,0001).Hickish T et al. MABp1 as a novel antibody treatment for advanced colorectal cancer: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 13 januari 2017. DOI: http://dx.doi.org/10,1016/S1470-2045(17)30006-2http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30006-2/fulltext