...

De onderzoekers hebben een studie uitgevoerd om na te gaan of er een verschil is in het risico op intracraniale bloeding tussen patiënten die enoxaparine krijgen en patiënten die er geen krijgen. De cumulatieve incidentie van intracraniale bloeding was 44% in de enoxaparinegroep en 37% in de groep die geen anticoagulantia had gekregen. Het risico op intracraniale bloeding was viermaal hoger (gecorrigeerd RR 3,98, 90% BI 2,41-6,57, p < 0,001) bij patiënten met een melanoom of nierkanker (n = 60) dan bij patiënten met longkanker (n = 153), maar dat risico werd niet beïnvloed door toediening van enoxaparine. De totale overleving was vergelijkbaar in de enoxaparinegroep en de controlegroep (respectievelijk 8,4 en 9,7 maanden, logrank p = 0,65). De auteurs concluderen dat patiënten met hersenmetastasen vaak een intracraniale bloeding ontwikkelen, maar dat de antistollingstherapie het risico op intracraniale bloeding niet verhoogt.