...

De studie werd uitgevoerd bij patiënten van 1,0 tot 17,9 jaar die in een eerste remissie waren en een onderhoudstherapie kregen. Die laatste bestond in mercaptopurine in een dosering van 75 mg/m² eenmaal per dag en methotrexaat 20 mg/m² eenmaal per week.Na een mediane follow-up van 4,6 jaar correleerde de relapsvrije overleving significant met een hogere hoeveelheid DNA-TGN (gecorrigeerde risicoverhouding = 0,81 voor elke stijging met 100 fmol/µg DNA, p = 0,029). De relapsvrije overleving correleerde ook met de leeftijd op het ogenblik van de diagnose en het geslacht, maar niet met het aantal witte bloedcellen op het ogenblik van de diagnose.Bij de patiënten bij wie herhaalde metingen waren uitgevoerd, correleerden de hoeveelheid TGN in de rode bloedcellen, de gemethyleerde metabolieten van mercaptopurine in de rode bloedcellen en de erytrocytaire polyglutamaten van methotrexaat met de hoeveelheid DNA-TGN.Nielsen SN et al. DNA-thioguanine nucleotide concentration and relapse-free survival during maintenance therapy of childhood acute lymphoblastic leukaemia (NOPHO ALL2008): a prospective substudy of a phase 3 trial. Gepubliceerd op 28 februari 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30154-7http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30154-7/fulltext