...

Deze blozende reactie is te wijten aan het ontbreken van het enzym aldehyde-dehydrogenase-2 (ALDH2), waardoor het oxidatieproduct van alcohol, acetaldehyde, een carcinogene substantie, niet verder gemetaboliseerd wordt tot het niet-toxische acetaat.Met een gemiddelde follow-up van 16,8 jaar (in totaal 957. 981 persoonsjaren) constateerden de onderzoekers tijdens de periode 1993-2013 in totaal 8.486 nieuw gediagnosticeerde kankers (mannen: n = 5.134, vrouwen: n = 3.352). Bij de alcoholgerelateerde kankers (totaal n = 4.386) was colonkanker (n = 1.524) de meest voorkomende. Maagkanker (n = 1.516) was het meest frequent bij de man en borstkanker (n = 500) bij de vrouw. Bij de mannen werd 69% gecatalogeerd als regelmatige alcoholgebruiker en bij de vrouwen 14%. Het voorkomen van blozen bedroeg respectievelijk 50% bij de man en 36% bij de vrouw. De proportie van rokers bedroeg 52% voor mannen en 7% voor vrouwen. Zowel bij mannen als bij vrouwen was de proportie van aangezichtsblozen lager en voor roken hoger in de groepen met het hoogste alcoholgebruik.Bij mannen noteerde men een statistisch significante toename van kanker bij stijgend alcoholgebruik. Deze stijging was zowel prominent aanwezig voor alcoholgerelateerde kankers als voor niet-alcoholgerelateerde kankers. Deze toename met stijgend alcoholgebruik, was nog meer uitgesproken bij de groep, die aangezichtsblozen vertoont (150-299 g/week: HR 1,15, 95% CI, 1,02-1,29; 300-449 g/week: HR 1,40, 95% CI, 1,22-1,60; ≥450 g/week: 1,63, 95% CI, 1,43-1,99; 300-449 g/week: HR 2,02, 95% CI, 1,67-2,44; ≥ 450 g/week: HR 1,75, 95% CI, 1,39-2,21).Bij vrouwen weerhield men enkel een verhoogd risico voor alcoholgerelateerde kankers (≥450 g/week: HR 1,36, 95% CI 1,02-1,80) en niet voor niet-alcoholgerelateerde kankers en dit onafhankelijk van het optreden van aangezichtsblozen.Ono, A., Inoue, M., Sawada, N. et al.: Impact of alcohol drinking on cancer risk with consideration of flushing response: The Japan Public Health Center-based Prospective Study Cohort (JPHC study). Preventive Medicine 133 (2020) 106026. Received 5 July 2019. Received in revised form 20 December 2019. Accepted 10 February 2020 . Available online 11 February 2020. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106026