...

De TEAM-studie is een open fase 3-studie, waarin de patiënten na vijf jaar werden gerandomiseerd naar exemestaan 25 mg 1x/d of tamoxifen 20 mg 1x/d gedurende 2,5 tot 3,0 jaar gevolgd door exemestaan voor een totaal van vijf jaar. De ziektevrije overleving werd geanalyseerd bij 6.120 van de 9.776 gerandomiseerde patiënten (3.075 in de exemestaangroep en 3.045 in de sequentiële groep). Bij gebrek aan langetermijngegevens werden de patiënten uit Japan (n = 184), Frankrijk (n = 1.230) en de Verenigde Staten (n = 2.232) niet meegeteld bij de analyse. De analyse werd dus uitgevoerd bij de patiënten uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Luxemburg.De mediane follow-up was 9,8 jaar. De ziektevrije overleving na tien jaar was 67% (95% BI = 65%-69%) in de exemestaangroep en eveneens 67% (95% BI = 65%-69%) in de sequentiële groep (risicoverhouding [HR] = 0,96, p = 0,39). De totale overleving na tien jaar was respectievelijk 74% en 73% (HR = 0,98, p = 0,74). De cumulatieve incidentie van recidief van borstkanker was respectievelijk 20% en 22% (HR = 0,88, p = 0,03). De cumulatieve incidentie van recidief op afstand was respectievelijk 16% en 18% (HR = 0,91, p = 0,15).De auteurs concluderen dan ook zonder verrassing dat er geen verschil is tussen de twee vormen van adjuvante hormoontherapie in deze groep patiënten.Derks MGM et al. Adjuvant tamoxifen and exemestane in women with postmenopausal early breast cancer (TEAM): 10-year follow-up of a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncology - gepubliceerd: 18 juli 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30419-9. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30419-9/fulltext