...

In deze open studie werden 3.697 patiënten tussen maart 2007 en juli 2012 gerandomiseerd naar een van de volgende zes behandelingsgroepen: anastrozol per os (1 mg/d), exemestaan (25 mg/d) of letrozol (2,5 mg/d) gedurende vijf jaar (initiële strategie) of tamoxifen per os (20 mg/d) gedurende twee jaar gevolgd door een van de bovenvermelde drie aromataseremmers gedurende drie jaar (substitutiestrategie).Na een mediane follow-up van 60 maanden bedroeg de ziektevrije overleving na vijf jaar 88,5% met de substitutiestrategie en 89,8% met de initiële strategie (hazard ratio = 0,89, p = 0,23). De recidiefvrije overleving na vijf jaar was 90,0% met anastrozol, 88,0% met exemestaan en 89,4% met letrozol (p = 0,24).Kortom, er werd geen significant verschil in ziektevrije overleving waargenomen tussen een initiële behandeling met een aromataseremmer en tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer. Er werd evenmin een verschil tussen de aromataseremmers vastgesteld.De Placido S. et al. Adjuvant anastrozole versus exemestane versus letrozole, upfront or after 2 years of tamoxifen, in endocrine-sensitive breast cancer (FATA-GIM3): a randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology, gepubliceerd op 23 februari 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30116-5. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30116-5/fulltext