...

De onderzoekers hebben een meta-analyse uitgevoerd van 71 studies die de mate van lichaamsbeweging en de kankersterfte hebben onderzocht in de algemene bevolking en bij patiënten die een kanker hadden overleefd. Bij analyse van de resultaten zijn ze tot de vaststelling gekomen dat mensen in de algemene bevolking die minstens 2,5 uur matige lichaamsbeweging per week namen, 13% minder kans liepen om te sterven aan kanker dan mensen die minder lichaamsbeweging namen. Ze hebben de gegevens ook geanalyseerd volgens het aantal MET-uren. Een metabool equivalent (MET) is een meeteenheid voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. 1 MET komt overeen met de hoeveelheid energie die verbruikt wordt in rust, tijdens stilzitten. Een activiteit van 4 MET, zoals snel stappen, verbruikt viermaal meer energie. Een activiteit van 4 MET uitoefenen gedurende 30 minuten stemt overeen met 2 MET-uren. Patiënten die kanker hadden overleefd en minstens 15 MET-uren per week lichaamsbeweging namen, liepen 27% minder kans om te sterven aan kanker. Lichaamsbeweging na een diagnose van kanker verlaagde de kankersterfte meer dan de lichaamsbeweging die werd genomen voor de diagnose, merken de auteurs van de studie nog op. Lichaamsbeweging kan invloed hebben op de respons van het lichaam op kanker en mensen die meer lichaamsbeweging nemen, vertonen in elk geval een gezondere levenswijze, concluderen de auteurs.