...

Vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 3.200 patiënten met een colorectale kanker stadium I tot III die werd gediagnosticeerd tussen 2006 en 2011. De analyse werd einde 2016 afgesloten. Het viscerale en het onderhuidse vet werden gemeten met een CT-scan. Het primaire eindpunt was de sterfte ongeacht de doodsoorzaak.De curve die de correlatie weergaf tussen de hoeveelheid visceraal vet en de sterfte, had de vorm van een omgekeerde L (niet-lineaire p = 0,02): de curve was plat tot een afbreekwaarde van ongeveer 260 cm² en steeg daarna lineair.De curve die de correlatie weergaf tussen de hoeveelheid subcutaan vet en de sterfte, was J-vormig (niet-lineaire p < 0,001): het risico was groter bij de extreme waarden (< 50 cm²) en was lager bij de intermediaire waarden (> 50 tot ≤ 560 cm²).Brown JC et al. The Association of Abdominal Adiposity with Mortality in Patients with Stage I-III Colorectal Cancer. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, gepubliceerd op 29 juli 2019. https://doi.org/10.1093/jnci/djz150; https://academic.oup.com/jnci/advance-article-abstract/doi/10.1093/jnci/djz150/5537700?redirectedFrom=fulltext