...

De auteurs zijn voor hun prospectieve cohortonderzoek uitgegaan van de patiëntenregisters en de registers met de doodsoorzaken. De patiënten werden in verschillende groepen ingedeeld naargelang van het geboortejaar: geboren tussen 1970 en 1979, tussen 1980 en 1989 en tussen 1990 en 1993. Elke patiënt werd vergeleken met 10 controlepersonen van hetzelfde geboortejaar, hetzelfde geslacht en dezelfde woonplaats zonder aangeboren hartziekte in de algemene bevolking. In het totaal ging het om 21.982 patiënten (11.332 mannen, 51,6%) en 219.816 controlepersonen (113.319 mannen, 51,6%). De gegevens over de follow-up en de comorbiditeit werden verzameld van 1970 tot 2011. De analyse van de gegevens werd gestart in september 2018 en werd afgerond in februari 2019.428 (2,0%) patiënten met een aangeboren hartziekte en 2.072 (0,9%) controlepersonen hebben kanker gekregen. De gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de follow-up bedroeg 26,6 (SD 8,4) jaar bij de patiënten met een aangeboren hartziekte en 28,5 (SD 9,1) jaar bij de controlepersonen. Op de leeftijd van 41 jaar had 2% van de patiënten met een aangeboren hartziekte kanker ontwikkeld. De hazard ratio van kanker bij de kinderen en jongvolwassenen met een aangeboren hartziekte versus de controlegroep was 2,24 (95% BI 2,01-2,48). Het risico steeg in de successieve geboortecohortes: bij de patiënten die waren geboren tussen 1990 en 1993, bedroeg de HR 3,37 (95% BI 2,60-4,35). De incidentie van kanker was even hoog bij mannen als bij vrouwen met een aangeboren hartziekte (mannen HR 2,41, 95% BI 2,08-2,79, en vrouwen HR 2,08, 95% BI 1,80-2,41). De HR van kanker bij patiënten met een geopereerde aangeboren hartziekte versus de controlegroep was 1,95 (95% BI 1,58-2,33). Bij de patiënten met een aangeboren hartziekte die niet was geopereerd, bedroeg de HR 2,43 (95% BI 2,12-2,76). Het risico op ontwikkeling van kanker was significant hoger bij de patiënten met complexe hartletsels dan bij de controlepersonen (HR 2,29, 95% BI 1,62-3,25).De auteurs concluderen dat kinderen en jongvolwassenen met een aangeboren hartziekte vaker kanker krijgen dan gezonde gematchte controlepersonen en dat het risico significant hoger was bij de patiënten met een aangeboren hartziekte van de jongste geboortecohorte. Een hoger kankerrisico werd waargenomen in alle groepen met aangeboren hartziekte. Systematische screening op kanker kan worden overwogen bij die risicopatiënten.Mandalenakis Z et al. Risk of Cancer Among Children and Young Adults With Congenital Heart Disease Compared With Healthy Controls. JAMA Netw Open. 2019;2(7):e196762. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.6762. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2737311?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=070519