De dag dat ik de Personal Health Viewer raadpleegde

De dag dat ik de Personal Health Viewer raadpleegde

Marc Cosyns - 'Dokter, heb je nog wat tijd om je iets te vragen over e-health, zo niet maak ik een nieuwe afspraak?' vraagt een chronische patiënt van 73 jaar, met vriendelijke stem. "Laat maar horen," zeg ik "misschien kan ik je meteen antwoorden?"

Symposium over kwaliteit van de opleiding

Symposium over kwaliteit van de opleiding

Op zaterdag 24 november reikt minister De Block de award 'De Specialist van het jaar' uit. Aansluitend organiseert het VBS in samenwerking met Artsenkrant een interessant symposium over de kwaliteit van de opleiding tot arts-specialist. Inschrijven kan u hier.

Snel en flexibel gegevens delen met de patiënt

Snel en flexibel gegevens delen met de patiënt

Ilse Weeghmans - Goede zorg voor patiënten betekent in de eerste plaats dat gegevens gedeeld worden zodat de patiënt niet 'de rode draad' is van zijn eigen zorg. Een werkende e-health waarin alle diensten naadloos, net zoals de zorg, op elkaar aansluiten en de patiënt maar één keer moet inloggen om een overzicht te krijgen van zijn of haar zorg. Met uiteraard eigen aanvullingen, metingen, info over de zorg thuis, ...

Pediaters blijven waakzaam over toepassing laagvariabele zorg

Pediaters blijven waakzaam over toepassing laagvariabele zorg

"Het kabinet van minister De Block heeft het Riziv opdracht gegeven om prioritair na te gaan hoe in de laagvariabele zorg 'moeder en kind' als aparte individuen kunnen beschouwd worden. Dat is belangrijk, het vormt een basisprincipe."

De Block met een goed TB-rapport in New York

De Block met een goed TB-rapport in New York

Deze week werd bij de Verenigde Naties op het hoogste niveau nagedacht over de strijd tegen tuberculose. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelde er woensdag op de Algemene Vergadering het Belgische beleid inzake tuberculose voor. Met recht en reden. We doen het goed.

De Block wijst Waalse onderwijsminister op verantwoordelijkheid

De Block wijst Waalse onderwijsminister op verantwoordelijkheid

Minister van Hoger Onderwijs in de Franse gemeenschap Jean-Claude Marcourt (PS) draagt een enorme verantwoordelijkheid door veel meer jongeren de studies geneeskunde te laten aanvatten dan er uiteindelijk toegang tot het beroep zullen krijgen. Dat zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

Data

Data

Wouter Colson - Vorige week werd de kick-off gegeven voor dataforbetterhealth - het 'big data'-project van Maggie De Block. 'Big data' heeft een slechte naam. De term doet bijvoorbeeld denken aan Facebook dat profielen aanlegt van internetgebruikers. Gaat minister De Block de farmaceutische industrie patiëntengegevens laten gebruiken om beter reclame te kunnen maken?

Extra subsidies voor ambulances

Extra subsidies voor ambulances

De regering maakt 35 miljoen euro vrij om de sector van de dringende geneeskundige hulpverlening extra te ondersteunen en de subsidies voor de ambulancediensten te verhogen. Vanaf 2019 wordt er ook stapsgewijs een nieuw financieringsmodel ingevoerd en wordt de organisatie van de ambulancediensten verder geoptimaliseerd.

Mijn DNA, een zaak van iedereen?

Mijn DNA, een zaak van iedereen?

De Koning Boudewijnstichting bracht over het genoomgebruik in de gezondheidszorg de brochure 'Mijn DNA, een zaak van iedereen.' uit. Co-auteur is Artsenkrant-medewerker Peter Raeymaekers.

Binnenkort 'nutri-score' op voedingsmiddelen

Binnenkort 'nutri-score' op voedingsmiddelen

Als het van minister van Volksgezondheid Maggie De Block afhangt, krijgen alle voedingsmiddelen binnenkort een label. De zogenaamde 'nutri-score' moet consumenten inzicht geven over de mate waarin het product deel uitmaakt van een evenwichtige voeding.

Kartel schrijft minister de Block brief over ehealthproblemen

Kartel schrijft minister de Block brief over ehealthproblemen

Ook het Kartel schrijft nu een brief over de eHealthproblemen van de afgelopen dagen naar minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Hieronder vindt u dit schrijven in extenso.

Geen besparingen op nieuwe kankergeneesmiddelen

Geen besparingen op nieuwe kankergeneesmiddelen

Er wordt geen geld bespaard op innovatieve kankerbehandelingen, laat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block weten. Dat is een van de politieke besluiten die tijdens de begrotingscontrole zijn genomen.

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

De uitgaven voor de gezondheidzorg zullen de begrotingsdoelstelling dit jaar naar schatting met 150 miljoen overschrijden. Volgens de 'initiële technische raming' zal het Riziv in 2019 voor de geneeskundige verzorging 503 miljoen euro meer uitgeven dan volgens de strikte begrotingsnorm.

Weesgeneesmiddel voor spinale musculaire atrofie wordt terugbetaald

Weesgeneesmiddel voor spinale musculaire atrofie wordt terugbetaald

BeNeLuxA, het samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk om weesgeneesmiddelen vlotter bechikbaar te maken, heeft een eerste resultaat behaald. Vanaf 1 september wordt nusinersen (Spinraza®), een weesgeneesmiddel dat wordt voorgeschreven voor 5q-spinale musculaire atrofie, terugbetaald. Het middel sleepte recent nog de Galenusprijs voor meest innovatieve geneesmiddel in de wacht.

Meer bezoekers voor hubs sinds personal health viewer

Meer bezoekers voor hubs sinds personal health viewer

De hubs, de digitale netwerken die ziekenhuizen gebruiken om medische gegevens uit te wisselen, zagen hun bezoekersaantallen aanzienlijk toenemen sinds de lancering van de 'Personal Health Viewer' op 8 mei jl. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Artsenkrant stijgt naar derde plaats Twitter influencers

Artsenkrant stijgt naar derde plaats Twitter influencers

In het nieuwe overzicht van de 100 meest invloedrijke Tweeps (gebruikers actief op Twitter) uit de Belgische gezondheidszorg, steeg Artsenkrant van plaats negen naar drie. De ranking is een initiatief van #BeHealth, een online community die Belgische digital health bedrijven in de kijker wil zetten.

Ierland bij BeNeLuXA

Ierland bij BeNeLuXA

Ierland sluit zich aan bij het clubje dat minister De Block samen met haar Nederlandse collega vier jaar geleden begon. De vijf landen met samen een goede 40 miljoen inwoners kunnen beter op de geneesmiddelenindustrie proberen te wegen.

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Bijna een op de tien Belgen ging tussen 2011 en 2015 nooit naar de huisarts. In Brussel is dat percentage het hoogst.