Kartel schrijft minister de Block brief over ehealthproblemen

Kartel schrijft minister de Block brief over ehealthproblemen

Ook het Kartel schrijft nu een brief over de eHealthproblemen van de afgelopen dagen naar minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Hieronder vindt u dit schrijven in extenso.

Geen besparingen op nieuwe kankergeneesmiddelen

Geen besparingen op nieuwe kankergeneesmiddelen

Er wordt geen geld bespaard op innovatieve kankerbehandelingen, laat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block weten. Dat is een van de politieke besluiten die tijdens de begrotingscontrole zijn genomen.

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

Niet bezuinigen op kankergeneesmiddelen?

De uitgaven voor de gezondheidzorg zullen de begrotingsdoelstelling dit jaar naar schatting met 150 miljoen overschrijden. Volgens de 'initiële technische raming' zal het Riziv in 2019 voor de geneeskundige verzorging 503 miljoen euro meer uitgeven dan volgens de strikte begrotingsnorm.

Weesgeneesmiddel voor spinale musculaire atrofie wordt terugbetaald

Weesgeneesmiddel voor spinale musculaire atrofie wordt terugbetaald

BeNeLuxA, het samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk om weesgeneesmiddelen vlotter bechikbaar te maken, heeft een eerste resultaat behaald. Vanaf 1 september wordt nusinersen (Spinraza®), een weesgeneesmiddel dat wordt voorgeschreven voor 5q-spinale musculaire atrofie, terugbetaald. Het middel sleepte recent nog de Galenusprijs voor meest innovatieve geneesmiddel in de wacht.

Meer bezoekers voor hubs sinds personal health viewer

Meer bezoekers voor hubs sinds personal health viewer

De hubs, de digitale netwerken die ziekenhuizen gebruiken om medische gegevens uit te wisselen, zagen hun bezoekersaantallen aanzienlijk toenemen sinds de lancering van de 'Personal Health Viewer' op 8 mei jl. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Artsenkrant stijgt naar derde plaats Twitter influencers

Artsenkrant stijgt naar derde plaats Twitter influencers

In het nieuwe overzicht van de 100 meest invloedrijke Tweeps (gebruikers actief op Twitter) uit de Belgische gezondheidszorg, steeg Artsenkrant van plaats negen naar drie. De ranking is een initiatief van #BeHealth, een online community die Belgische digital health bedrijven in de kijker wil zetten.

Ierland bij BeNeLuXA

Ierland bij BeNeLuXA

Ierland sluit zich aan bij het clubje dat minister De Block samen met haar Nederlandse collega vier jaar geleden begon. De vijf landen met samen een goede 40 miljoen inwoners kunnen beter op de geneesmiddelenindustrie proberen te wegen.

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Bijna een op de tien Belgen ging tussen 2011 en 2015 nooit naar de huisarts. In Brussel is dat percentage het hoogst.

Deze regeringsmaatregel wordt u aangeboden door de geneesmiddelenindustrie

Deze regeringsmaatregel wordt u aangeboden door de geneesmiddelenindustrie

Karin Jiroflée - Ministers met shirtreclame: soms lijkt het me geen slecht idee. Het zou de zaken in een klap veel duidelijker maken. Minister Marghem (MR) met een truitje van Engie-Electrabel. Johan Van Overtveldt (N-VA) in het plunje van een exclusief fiscalistenkantoor. En Maggie De Block (Open VLD)? Die twijfelt misschien nog tussen outfits van verschillende farmabedrijven.

Gezondheidszorg (her)federaliseren?

Gezondheidszorg (her)federaliseren?

"Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten", verklaarde minister Maggie De Block afgelopen weekend over de federalisering van het gezondheidsbeleid. Haar uitspraak leverde heel wat reacties op. Een overzicht in de vorm van een pro-contra debat tussen Valerie Van Peel (N-VA) en Xavier Brenez (Onafhankelijke Ziekenfondsen).

Minister De Block: 'Vooral problematisch gebruik van alcohol aanpakken'

Minister De Block: 'Vooral problematisch gebruik van alcohol aanpakken'

Eerder deze week bracht de Hoge Gezondheidsraad een nieuwe richtlijn uit inzake alcoholconsumptie. Minister Maggie De Block deelt de bezorgdheid over de schadelijke gevolgen van alcohol. Om misbruik tegen te gaan, voert ze daarom haar federale alcoholplan verder uit en roept ze de deelstaten op om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Hoge Gezondheidsraad pleit voor striktere richtlijn alcoholgebruik

Hoge Gezondheidsraad pleit voor striktere richtlijn alcoholgebruik

Op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) boog de Hoge Gezondheidsraad zich over de risico's van alcoholgebruik. In de richtlijn staan verregaande voorstellen, zoals een totaalverbod op alcoholreclame.

Minister De Block reikt prestigieuze Galenusprijzen 2017 uit

Minister De Block reikt prestigieuze Galenusprijzen 2017 uit

Dinsdagavond reikte minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de prestigieuze Galenusprijzen uit. Mathieu Vinken (VUB) ontving de farmacologieprijs. De prijs voor medische hulpmiddelen was voor het bedrijf BD met de sneltest CPO Detect. Biogen tot slot won de geneesmiddelenprijs met Spinraza ® een behandeling van spinale musculaire atrofie.

Pilootproject next-generation sequencing van start

Pilootproject next-generation sequencing van start

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block lanceert een pilootproject rond next-generation sequencing (NGS). Het gaat dit najaar van start en zal drie jaar duren. Naar schatting zullen elk jaar 20.000 kankerpatiënten een NGS-test ondergaan, die voor welbepaalde klinische indicaties terugbetaald wordt.

Administraties nemen gezondheidszorg van de toekomst onder de loep

Administraties nemen gezondheidszorg van de toekomst onder de loep

Tussen juni 2018 en juni 2019 werkt een stuurgroep onder leiding van de Koning Boudewijnstichting aan een prospectief rapport over de toekomst van de gezondheidszorg. Bedoeling is te komen tot een globale visie. Het gaat om een samenwerkingsproject van alle administraties die te maken hebben met gezondheidszorg.

Buxusmot

Buxusmot

Dirk Ramaekers - Met de 'personal health viewer' luidt Maggie De Block een nieuw tijdperk in. Toegegeven, je ziet en voelt dat dit portaal nog sterk in de steigers staat.

ICT4Care: GDPR en de rest

ICT4Care: GDPR en de rest

Op 17 mei vindt het 22ste Colloquium Automatisering en Zorgverlening van de informaticaverpleegkundigen plaats. Geen beter congres om de stand van zaken over e-health op te meten.

Ziekenhuizen krijgen pilootproject voor preventie burn-out

Ziekenhuizen krijgen pilootproject voor preventie burn-out

Zo'n 1.000 werknemers uit de ziekenhuis- en banksector die kampen met een burn-out of zich in de gevarenzone bevinden krijgen in het najaar een begeleidingstraject op maat. Het gaat om een proefproject opgezet door minister Maggie De Block om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk kunnen behouden of snel kunnen hervatten.