ESCEO 2017, het doek is gevallen. Enkele belangrijke boodschappen.

ESCEO 2017, het doek is gevallen. Enkele belangrijke boodschappen.

Jean-Claude Lemaire - Osteoporose is een aandoening die onvoldoende wordt gediagnosticeerd en behandeld. Af en toe wordt dan ook gepleit voor een veralgemeende ...

Na het wereldcongres over osteoporose, artrose en spier- en skeletaandoeningen, Firenze 23-26 maart 2017, heeft professor Jean-Yves ...

Osteoporose: 20% van de mannen en ernstiger fracturen bij mannen dan bij vrouwen

Osteoporose: 20% van de mannen en ernstiger fracturen bij mannen dan bij vrouwen

Jean-Claude Lemaire - Vaak wordt gedacht dat osteoporose een ziekte van vrouwen is. Niet dus, osteoporose komt ook voor bij mannen. Een derde van de ...

WCO-IOF-ESCEO-congres heeft professor Jean-Marc Kaufmann van Gent een "Meet the professor"-sessie voorgezeten over dat onderwerp, ...

Logica en de werkelijkheid gaan niet altijd samen

Logica en de werkelijkheid gaan niet altijd samen

Jean-Claude Lemaire - Bij jonge mannen die hun groeifase beëindigd hebben, vind je toch nog een hoge concentratie van biomarkers van bothernieuwing. ...

Sarcopenie nu erkend als aparte entiteit

Sarcopenie nu erkend als aparte entiteit

Jean-Claude Lemaire - Sarcopenie is een geriatrisch syndroom dat wordt gekenmerkt door een progressief verlies van spiermassa en -functie, wat tal van ...

Artrose, cardiovasculair risico en sterfte

Artrose, cardiovasculair risico en sterfte

Jean-Claude Lemaire - We hebben lang gedacht dat mensen met artrose langer leven. Maar nu de algemene levensverwachting toeneemt, wordt dat idee op ...

Tien jaar ervaring met denosumab

Tien jaar ervaring met denosumab

Jean-Claude Lemaire - De placebogecontroleerde FREEDOM-studie heeft aangetoond dat denosumab de incidentie van wervel- en andere fracturen vermindert. ...

Abaloparatide, resultaten die ten goede komen aan een brede waaier van vrouwen

Abaloparatide, resultaten die ten goede komen aan een brede waaier van vrouwen

Jean-Claude Lemaire - De ACTIVE-studie (Abaloparatide Comparator Trial in Vertebral Endpoints) is een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie die abaloparatide 80 μg/d s.c., een placebo en teriparatide 20 µg/d s.c. heeft vergeleken bij 2463 gemenopauzeerde vrouwen met osteoporose (gemiddelde leeftijd 69 jaar, spreiding 49-86 jaar) die gedurende 18 maanden werden behandeld

Calcium, gezondheid van het bot en algemene gezondheid

Calcium, gezondheid van het bot en algemene gezondheid

Jean-Claude Lemaire - Calcium is essentieel voor de ontwikkeling van het skelet en de gezondheid van het bot. Gezien de uiteenlopende gewoontes en verschillen in voeding in de wereld is de calciuminname waarschijnlijk niet altijd optimaal. Een stand van zaken.

Osteoporose: focus op enkele mooie pagina's van 2016

Osteoporose: focus op enkele mooie pagina's van 2016

Jean-Claude Lemaire - Op veel jaarlijkse congressen wordt klassiek een overzicht gegeven van de studies die het jaar ervoor zijn gepubliceerd. Dat is iets wat altijd erg in de smaak valt bij de congresgangers.

Intensive care: bedfiets om spieratrofie te voorkomen

Intensive care: bedfiets om spieratrofie te voorkomen

Onderzoekers van de McMaster University (Canada) hebben een nieuwe, doeltreffende, veilige techniek ontwikkeld die patiënten die op een intensive care liggen, zou kunnen helpen om sneller te herstellen en het spierverlies tegen te gaan.

Letsels van het kniegewricht: hangt de oplossing voor onze neus?

Letsels van het kniegewricht: hangt de oplossing voor onze neus?

Soms moeten we niet verder kijken dan onze neus lang is om de juiste behandeling te vinden. Zo hebben onderzoekers van het universitaire ziekenhuis van Bazel misschien een originele manier ontdekt om knieletsels sneller te doen genezen: een autologe transplantatie van cellen uit het neuskraakbeen.

Zit in onze genen een zesde zintuig verborgen?

Zit in onze genen een zesde zintuig verborgen?

Proprioceptie is een soort van zesde zintuig waardoor de hersenen min of meer precies weten welke plaats het lichaam inneemt in de ruimte. Dat zintuig is uiterst goed ontwikkeld bij bijvoorbeeld dansers en turners, en zou volgens een Amerikaanse studie genetisch bepaald zijn.

Nieuwe inflammatoire aandoening ontdekt

Nieuwe inflammatoire aandoening ontdekt

Onderzoekers van het Amerikaanse National Human Genome Research Institute hebben een nieuwe zeldzame inflammatoire aandoening ontdekt, die ze otulipenie hebben genoemd. De ziekte is te wijten aan een slechte werking van het otulinegen op chromosoom 5. Mutaties van dat gen werden ontdekt bij vier kinderen uit Pakistaanse en Turkse families die een onverklaarbare huiduitslag en gewrichtsontstekingen vertoonden.