Bronchiolitisprofiel en kans op astma

Bronchiolitisprofiel en kans op astma

Bronchiolitis kan onder verschillende vormen voorkomen. Hoe is de associatie met allergie/inflammatoire biomerkers, nasofaryngeale ...

Hyperprogressie ook bij longkanker

Hyperprogressie ook bij longkanker

Hyperprogressieve ziekte is een nieuwe klinische entiteit beschreven bij patiënten behandeld met PD-1/PD-L1-inhibitoren. Om het ...

Wees voorbereid tegen griep

Wees voorbereid tegen griep

Patiënten met onderliggend lijden en immuungedeprimeerde patiënten (ook door medicatie!) hebben baat bij influenzavaccinatie. ...

Nintedanib mono bij longfibrose

Nintedanib mono bij longfibrose

Nintedanib is een inhibitor van meerdere tyrosinekinasen en geïndiceerd voor de behandeling van lichte tot matige idiopathische ...

Wat doet COPD-patiënten bewegen?

Wat doet COPD-patiënten bewegen?

Jean-Luc Schouveller - Regelmatige lichaamsbeweging is belangrijk bij de behandeling van COPD. Maar we moeten ...

PDE3/4-remmer: eerste 'twee in één'-geneesmiddel voor behandeling COPD

PDE3/4-remmer: eerste 'twee in één'-geneesmiddel voor behandeling COPD

Jean-Luc Schouveller - COPD wordt klassiek behandeld met een combinatie van een bronchusverwijdend middel (LABA en/of LAMA) en een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïd). Er is nu echter een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, een geneesmiddel dat zowel PDE3 als PDE4 remt en ook via inhalatie wordt toegediend. Op het congres werden de resultaten gepresenteerd van een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2b-studie. Het ziet ernaar uit dat het zou kunnen gaan om een belangrijke aanwinst bij de behandeling van COPD.

LABA/LAMA: de longen, ja, het hart, nee

LABA/LAMA: de longen, ja, het hart, nee

Jean-Luc Schouveller - Een analyse van de gegevens van een holter-ecg bij patiënten die hebben deelgenomen aan de studies TORNADO 1 en 2, stelt gerust. De vaste combinatie van een langwerkende muscarineantagonist (LAMA) en een langwerkende bèta-2-agonist (LABA) verhoogt het risico op ritmestoornissen en de gemiddelde hartfrequentie niet in vergelijking met een monotherapie.

Meteen agressief beleid loont bij nog niet behandelde PAH-patiënten

Meteen agressief beleid loont bij nog niet behandelde PAH-patiënten

Jean-Luc Schouveller - Als je de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) start met een combinatie van drie geneesmiddelen waaronder prostacyclines i.v. en s.c. bij een patiënt die nog niet wordt behandeld, is het overlijdensrisico 65% lager dan als de behandeling wordt gestart met één of een combinatie van twee geneesmiddelen. Conclusie: een agressief beleid loont.

Azitromycine en acute exacerbaties van COPD waarvoor ziekenhuisopname vereist is

Azitromycine en acute exacerbaties van COPD waarvoor ziekenhuisopname vereist is

Jean-Luc Schouveller - De pneumologen van het UZ Leuven onder leiding van prof. Wim Janssens hebben tijdens een 'late breaking abstracts'-sessie een studie gepresenteerd die aantoont dat toediening van azitromycine binnen 48 uur na een ziekenhuisopname wegens een acute exacerbatie van COPD en gedurende in het totaal drie maanden het risico op mislukken van de behandeling significant verlaagt. Zes maanden na stopzetting van azitromycine is dat heilzame, beschermende effect echter niet meer significant.

Paracetamol-astma : een merkwaardige link

Paracetamol-astma : een merkwaardige link

Jean-Luc Schouveller - In de MACS-studie (Melbourne Atopy Cohort Study), die in Australië werd uitgevoerd bij 620 kinderen jonger dan 18 jaar, was de prevalentie van astma tijdens de adolescentie hoger bij de kinderen die tijdens hun eerste twee levensjaren paracetamol hadden gekregen. Maar opgelet, zei mevr. Xin Dai, die de studie in Parijs is komen voorstellen, de studie wijst enkel op een verband tussen paracetamol tijdens de eerste kinderjaren en astma op volwassen leeftijd, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is.

Virusinfecties in de winter: eenvoudige test om overbelasting spoedafdelingen te verminderen

Virusinfecties in de winter: eenvoudige test om overbelasting spoedafdelingen te verminderen

Jean-Luc Schouveller - De ziekenhuizen van Hertfordshire hebben het initiatief genomen om het laboratorium voor klinische biologie naar het bed van de patiënt op de spoedafdeling te brengen. Op die manier kunnen ze bij een luchtweginfectie tijdens de winterperiode zo snel mogelijk het onderscheid maken tussen een virale en een bacteriële infectie.

COPD: opletten voor onoordeelkundig gebruik inhalatiecorticosteroïden

COPD: opletten voor onoordeelkundig gebruik inhalatiecorticosteroïden

Jean-Luc Schouveller - Volgens een Britse studie uitgevoerd in Bristol krijgen veel COPD-patiënten in de huisartsgeneeskunde een drievoudige inhalatietherapie met o.a. corticosteroïden, hoewel ze niet beantwoorden aan de GOLD-criteria voor inhalatiecorticosteroïden. De behandeling die bij dergelijke patiënten wordt aanbevolen, is een combinatie van een LABA en een LAMA.

Bronchiëctasieën, aantal eosinofielen in bloed en IL-5-antagonisten

Bronchiëctasieën, aantal eosinofielen in bloed en IL-5-antagonisten

Jean-Luc Schouveller - Welk percentage van de patiënten met bronchiëctasieën vertoont een eosinofilie? Wat is het effect van een behandeling met een monoklonale antistof tegen IL-5 op de klinische verschijnselen, de laboratoriumwaarden en de longfunctie bij patiënten met die speciale vorm van bronchiëctasieën? Het antwoord vindt u in een kleine, maar leerrijke Duitse studie, die zo interessant is dat ze als een 'late breaking abstract' werd gepresenteerd.