Zwangerschap: opletten voor fijn stof

Zwangerschap: opletten voor fijn stof

Kinderen die in utero tijdens het derde zwangerschapstrimester worden blootgesteld aan luchtvervuiling, zouden gemakkelijker hypertensie ...

Wat bereiken met elektrostimulatie bij COPD?

Wat bereiken met elektrostimulatie bij COPD?

Kan neuromusculaire elektrostimulatie (NMES), geïsoleerd toegepast of samen met een klassiek oefenprogramma, bij volwassen COPD-patiënten ...

Tracheatransplantatie: een Franse wereldpremière

Tracheatransplantatie: een Franse wereldpremière

Dankzij een nieuwe transplantatietechniek, de vrucht van tien jaar onderzoek, waarbij tracheaweefsel wordt gemaakt van weefsel van de aortawand, kunnen twaalf patiënten die voordien een tracheotomie hadden, weer normaal ademen. Een mooi succes van de dienst thoracale en vasculaire chirurgie van het universitaire ziekenhuis Avicenne de Bobigny.

Geneesmiddel voor de behandeling van eczeem, ook nuttig bij astma?

Geneesmiddel voor de behandeling van eczeem, ook nuttig bij astma?

Amerikaanse wetenschappers hebben twee vliegen in een klap geslagen. Ze hebben aangetoond dat dupilumab, een geneesmiddel dat wordt gebruikt werd om eczeem te behandelen, ook de astmasymptomen en de longfunctie kan verbeteren. Dupilumab verlaagde het aantal ernstige astma-aanvallen met bijna de helft.

Tabak en alcohol zijn de drugs die het schadelijkst zijn voor de gezondheid

Tabak en alcohol zijn de drugs die het schadelijkst zijn voor de gezondheid

De auteurs winden er geen doekjes om: volgens het rapport van 2017 over het gebruik van legale en illegale drugs zijn alcohol en tabak de middelen die de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mens inhouden. In 2015 zouden meer dan 250 miljoen levensjaren verloren zijn gegaan door alcohol en tabak, veel meer dus dan als gevolg van cannabis, heroïne en cocaïne.

Tweede lijn voor ALK-positieve longkanker

Tweede lijn voor ALK-positieve longkanker

In de ALUR-studie werden patiënten met een gevorderde/metastatische ALK-positieve longkanker (NSCLC) in tweede lijn behandeld met chemotherapie versus alectinib, nadat ze progressief waren geworden op een eerstelijnschemotherapie en crizotinib of intolerant.

Eenmaal daags bi- of tritherapie bij COPD?

Eenmaal daags bi- of tritherapie bij COPD?

Gaat tritherapie bij COPD (inhalatiesteroïd, ICS, plus LAMA plus LABA) gepaard met een gunstigere uitkomst dan bitherapie (ICS plus LABA of LAMA plus LABA)? In een gerandomiseerde studie werden 10.355 COPD-patiënten gedurende een jaar met een van deze drie bestudeerde combinaties behandeld.

Risicofactoren voor laattijdige niet-infectieuze longcomplicaties na HSCT

Risicofactoren voor laattijdige niet-infectieuze longcomplicaties na HSCT

De epidemiologische gegevens over laattijdige niet-infectieuze longcomplicaties na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) komen meestal uit retrospectieve studies en zijn niet uniform. In deze Parijse studie werden de incidentie, de risicofactoren en de uitkomst prospectief geëvalueerd.

Mogelijke biomerker voor PAH bij systemische sclerose

Mogelijke biomerker voor PAH bij systemische sclerose

Systemische sclerose is een belangrijke oorzaak van pulmonale arteriële hypertensie (PAH). In muismodellen blijken chemokines CCL19/21 en hun receptor CCR7 een rol te spelen in longinflammatie die leidt tot PAH. Noorse onderzoekers zochten naar een verband tussen CCL19/21, systemische sclerose en PAH.

Allergenen en astma in de Brusselse regio

Allergenen en astma in de Brusselse regio

Een studie onderzocht de kortetermijnassociaties tussen verschillende aeroallergenen in de omgevingslucht en ziekenhuisopnames voor astma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.