Prevalentie van longembolie bij syncope

Prevalentie van longembolie bij syncope

Over de prevalentie van longembolie bij patiënten die na een syncope op spoed terechtkomen voor een evaluatie bestaan tegenstrijdige ...

Lijst van verkoopbare e-sigaretten

Lijst van verkoopbare e-sigaretten

Sinds kort is op de website van Volksgezondheid een lijst beschikbaar van alle e-sigaretten ...

Exclusiecriteria voor longembolie bij laagrisicopatiënten

Exclusiecriteria voor longembolie bij laagrisicopatiënten

Kan de diagnose van longembolie op spoed veilig worden uitgesloten bij patiënten met een laag risico op longembolie door gebruik van de PERC (Pulmonary Embolism Rule Out) criteria? Dat werd uitgetest in een Franse non-inferioriteitsstudie van augustus 2015 tot september 2016.

Astma en luchtvervuiling: perinatale factoren

Astma en luchtvervuiling: perinatale factoren

Perinatale blootstelling aan luchtvervuiling werd gelinkt aan de incidentie van astma bij kinderen. Toch is weinig geweten over de factoren die deze associatie mogelijk kunnen wijzigen. In dit artikel worden kenmerken van de moeder en van het kind onder de loep genomen.

Predictie van uitkomst met checkpointinhibitoren mogelijk?

Predictie van uitkomst met checkpointinhibitoren mogelijk?

De baseline LIPI (Lung Immune Prognostic Index), een index die de afgeleide neutrofiel/lymfocyt ratio (aNLR) combineert met lactaatdehydrogenase (LDH), zou de uitkomst van immuuntherapie met checkpointinhibitoren kunnen voorspellen bij patiënten met NSCLC. Deze correlatie werd al bij melanoom aangetoond.

Van sigaretten, sigaren of pijp roken ga je sneller dood

Van sigaretten, sigaren of pijp roken ga je sneller dood

Het is nog maar eens bewezen: het roken van sigaretten, sigaren en pijp verhoogt het mortaliteitsrisico. Voor sigaretten moet dat zelfs niet dagelijks roken zijn om al ernstige schade toe te brengen aan de gezondheid. Deze studie berekent de risico's in de Amerikaanse bevolking.

Denk ook aan griep bij oudere patiënten

Denk ook aan griep bij oudere patiënten

Waarom vraagt u bij de ene patiënt wel een grieptest aan en bij de andere niet? Volgens deze prospectieve Amerikaanse studie zijn griepachtige symptomen en de leeftijd onafhankelijke predictoren om een grieptest voor de diagnose van griep aan te vragen. En zo wordt de diagnose bij 65-plussers met koorts of respiratoire symptomen soms gemist...

Longkanker bij ouderen: de nevenwerkingen doen het

Longkanker bij ouderen: de nevenwerkingen doen het

Bij oudere patiënten die tweedelijnstherapie krijgen voor gevorderde NSCLC kan de toxiciteit van de behandeling een impact hebben zowel op de klinische prognose als op de economische kost. In deze studie werd de impact van ernstige nevenwerkingen op algemene mortaliteit en alle gezondheidsuitgaven becijferd.

Verband tussen COPD en kwetsbaarheid aangetoond

Verband tussen COPD en kwetsbaarheid aangetoond

We weten dat ouderen kwetsbaarder zijn, dat wil zeggen minder fysiologische reserves hebben en meer vatbaar zijn voor stress. De prognose en de behandeling van een ernstige chronische ziekte, zoals COPD, kan hierdoor worden gewijzigd.

Experimenteel onderzoek met JAK2-inhibitoren bij longfibrose

Experimenteel onderzoek met JAK2-inhibitoren bij longfibrose

Patiënten met idiopathische longfibrose hebben vaak pulmonale hypertensie waardoor de prognose ongunstiger wordt. Behandeling met vasodilatatoren faalt vooral door ventilatie/perfusie mismatch en zuurstofdesaturatie. In deze studie wordt de rol van JAK2 (Janus kinase type 2) als mogelijke target voor de behandeling onderzocht.